Aktuality

První adventní pozdrav

Milí rodiče a přátelé naší školy,

s 1. adventní nedělí vám posíláme první Adventní video pozdrav.  

Na období letošního adventu vyhlašujeme sbírku na podporu d...

Matematika trochu jinak

Vždycky nás baví učit se hrou. A takový byl i pátek 19.11., kdy jsme vyběhli z lavic do tělocvičny a užili si matematiku. Co jsme si všechno vyzkoušeli? Hru s matematickými kruhy, kdy jsme počítali a zároveň skákali, různé deskové hry na rozvoj kombinatoriky a logického myšlení, hru na obchod a s...

U paní starostky

V rámci učiva z  prvouky  o Písku navštívili žáci třetí třídy radnici. Většina z nich se poprvé setkala s paní starostkou, která jim ukázala symboly našeho města.  Viděly tak klíč k městu Písek, slavnostní řetěz, kroniku a pamětní knihu. Prohlédly si místnost, kde zasedá rada města...

Výlov rybníka Řežabinec

Jeden z podzimních dní se vydali žáci 1. - 3. třídy na výlet do Ražic. Cílem byl rybník Řežabinec. Nejdříve však navštívili muzeum Špejchar, kde byl pro ně připraven hodinový program. Poté šli pěšky až k rybníku. Počasí jim přálo a děti i paní učitelky si naučný den v přírodě užily.