Na kopec s Amosem

 V neděli 27. března jsme si připomněli 430. výročí narození Jana Amose Komenského celorepublikovou akcí Na kopec s Amosem (nar. 28. března, Den učitelů). Píseckých obdivovatelů Komenského se U Vodáka sešlo více jak stovka. Společně jsme se vydali na Jarník. Pod rozhlednou jsme na tvůrce školské reformy zavzpomínali, zazpívali si Ódu na radost, vyslechli jeho stále platné citáty o rodině, škole, státu i církvi.       Po Modlitbě (nejen) za Martu jsme přijali požehnání a zamávali tomuto velikánovi do nebe. V jeden čas tak mávalo Učiteli národů tisíce jeho příznivců z více než 25 kopců České republiky.

 Cestou dolů jsme si na Živci dali „čaj s Amosem“. Kromě sladkého občerstvení, voňavých buřtů a pro děti lákavého hřiště byla připravena výstava zachycující důležité okamžiky ze života Učitele národů a graficky zpracované jeho citáty a myšlenky.

 Počasí nám přálo a tak se „čaj“ a mnohá přátelská setkání protáhla až do večerních hodin. Odkaz Komenského vrýváme do svých srdcí, myšlenek, své práce. Děkujeme, že jste přišli! 

 Akci zastřešila Síť křesťanských učitelů, a pro Písecko ji se ZŠ Cesta pořádaly ZŠ a KMŠ Tylova a MěK Písek. Tuto netradiční akci svou účastí podpořili i zástupci Města, NO Atheas, kazatelé místních církevních sborů.

Věra Soukupová