Školní rok 2021/2022

I. pololetí od 1. září 2021 do 31. ledna 2022

II. pololetí od 1. února 2022 do 30. června 2022

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 30. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny: pondělí 14. února až pátek 18. února 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

Ředitelské volno: pondělí 27. září 2021, pondělí 25. října a úterý 26. října  2021

Svátky: úterý 28. září, čtvrtek 28. října, středa 17. listopadu, pátek 15. dubna, pondělí 18. dubna,

Vysvědčení pondělí 31. ledna 2022,  čtvrtek 30. června 2022

Třídní schůzky, konzultace

Třídní schůzka: čtvrtek 16. září 2021

Konzultace: 15. – 19. listopadu 2021 Třídní schůzka: čtvrtek 6. ledna 2022

Konzultace: 6. – 12. dubna 2022 Třídní schůzka: čtvrtek 2. června 2022  

Pedagogická rada, uzávěrky klasifikace

Pedagogická rada: čtvrtek 18. listopadu, 20. ledna, 21. dubna, 23. června Uzávěrka klasifikace: pátek 19. listopadu, 21. ledna, 13. dubna, 24. června

Zápisy předběžných známek do ŽK: pátek 5.11., úterý 4.1., úterý 5.4., pátek 31.5.  

Pobytové akce

Škola v přírodě: 6. – 10. září  2021 (2. a 3. třída) Další bude upřesněno později.

Akce pro děti a rodiče

Drakiáda: sobota 16. října 2021 Adventní odpoledne: neděle 12. prosince 2021

Společná ranní snídaně a slovíčko: 8. dubna 2022

Cesta na prázdniny: sobota 18. června 2022

Předškoláci

Cestičky pro předškoláky: čtvrtek 7.10., 4.11., 13.1., 10.2., 17.3., 28.4., 19.5.

Zápis: 1. dubna 2022 od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Logo

Přijaté žáky zveme na  Cestičku do školy, která se koná ve čtvrtek 19. května  od 16:00.

Tým učitelů ZŠ Cesta
Školní družina

Školní družina je určena žákům 1. – 3. třídy. Ranní část probíhá od 6:30 do 7:30 hodin a je pro všechny žáky společná. Při odpoledních aktivitách družiny jsou žáci rozděleni do dvou skupin. Odpolední provoz je od 12:00 do 16:30 hodin.

Náplní školní družiny je zájmová, odpočinková a rekreační činnost (sporty). 

Žák vstupuje do školní družiny v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na přihlášce pro daný školní rok. Pokud má žák odejít ze ŠD v jiný čas či s jinou osobou než je obvyklé, sdělí rodiče tuto  informaci  družině písemně. 

Kontaktní telefon:  1. a 3. třída  - 731 194 738,  2. třída - 703 493 752

Řád školní družiny najdete v sekci ke stažení.

Školní klub

Školní klub je určen žákům od 4. třídy.  Začíná po vyučování a trvá do 16:30 hodin.

Jeho náplní jsou zejména činnosti odpočinkového, relaxačního a zájmového rázu. Školní klub doplňuje vzdělávání dětí v oblastech, které nejsou přímou součástí vyučování, pomáhá budovat, rozvíjet a posilovat klíčové kompetence dětí. Jedním z cílů školního klubu je nabídnout žákům smysluplné trávení volného času po skončení výuky, rozšířit a objevit nové možnosti aktivit.

Kontaktní telefon: 703 493 753

Řád školního klubu najdete v sekci ke stažení

Kroužky

Kroužky jsou určeny žákům ZŠ Cesta i dětem z jiných škol.  Nabídka je limitována možnostmi školy.  Kroužky je možné si přijít nezávazně vyzkoušet. Zájemci se mohou blíže informovat a hlásit na tel. 736 529 506 nebo na kancelar@zscesta.cz

Přehled kroužků ve školním roce 2021/2022

Název kroužku Věk Čas setkání Vedoucí Cena za pololetí
Šikula 6 -11 let Pondělí 13:30 - 14:30 Miriam Gregarová, Dis. 600 Kč
Discovery 8 -11 let Pondělí 13:30 - 14:30 Mgr. Petr Šenfeld zdarma
Futsal 6 -11 let Pondělí 15:20 - 16:20 Tomáš Nevřela 700 Kč
Angličtina 9 - 11 let Středa 13:30 - 14:30 Candance Temby 700 Kč
Čtenářký klub 7 - 10 let Středa 14:30 - 15:30  Kateřina Hrdličková zdarma
Objevitel 10 -13 let Čtvrtek 14:30 - 15:30  Mgr.  Hana Myslivcová 500 Kč
Hra na kytaru 9 - 13 let Čtvrtek 13:30 - 14:30 Mgr. Lukáš Linha 700 Kč
Aerobik 6 - 11 let Čtvrtek 14:30 - 15:30 Mgr. Michaela Sulková 800 Kč
Sporťák a plavání (plavání 1x měsíčně) 6 -11 let Čtvrtek 13:30 - 14:30 Homolová Michaela 800 Kč


Kroužky začínají v týdnu od 13. září a končí  v květnu.

Žáci z jiných škol mají cenu zvýšenou o 50 Kč. Platba se provádí hotově v kanceláři školy.
Jídlo do naší školní jídelny - výdejny dovážíme ze školní jídelny při ZŠ TGM. Děti mají možnost výběru ze dvou jídel.

Přihlašování a odhlašování obědů

Výběr jídel probíhá 1 x týdně na celý následující týden. Volbu provádějí žáci ve škole nejpozději do čtvrtka 10:15 hod. Pokud si žák neobjedná, automaticky mu bude oběd vybrán. Obědy se odhlašují u vedoucí stravování paní Miriam Gregarové na telefonu 731 426 876, případně na e-mailové adrese obedy@zscesta.cz, vždy den předem - nejpozději do 11 hodin.

Jídelníček

Naleznete zde.

Ceny stravného

32,- Kč za oběd pro děti 6 – 10 let
34,- Kč za oběd pro děti 11 – 14 let
36,- Kč za oběd pro děti 15 a více let

Řád školní jídelny - výdejny najdete v sekci ke stažení.

Instrukce k platbám

Hlavním zdrojem financování základní školy a školní družiny jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty. Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 800,- Kč měsíčně (12x800), druhý sourozenec 700,-Kč, třetí 600,-Kč. Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice dle § 27 zák. č. 317/2008 (školský zákon). Ostatní školní potřeby hradí rodiče. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 150,- Kč měsíčně a v klubu 100,- Kč měsíčně. Škola zajišťuje žákům stravování ve školní jídelně - výdejně. Žáci hradí běžnou cenu oběda.

Cena oběda: 
Děti 6 – 10 let  32,- Kč za oběd, děti 11 – 14 let 34,- Kč za oběd, děti 15 a více let 36,- Kč za oběd.  Obvyklý způsob úhrady je formou svolení k inkasu.

Číslo účtu pro nastavení svolení k inkasu: 2900650403/2010

Celková částka bude z účtu strhávána kolem 20. dne v  měsíci.


Načítání...
Načítání...