Školní rok 2023/2024

I. pololetí od 4. září 2023 do 31. ledna 2024

II. pololetí od 1. února 2024 do 28. června 2024

Prázdniny

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny: pondělí 26. února do pátku 1. března 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024

Ředitelské volno: pátek 29. září, pátek 22. prosince 

Svátky: čtvrtek 28. září, sobota 28. října, pátek 17. listopadu, pátek 29. března, pondělí 1. dubna, středa 1. května a 8. května

Vysvědčení: úterý 31. ledna   pátek 28. června 

Třídní schůzky, konzultace

Třídní schůzka: čtvrtek 21. září. Pouze 1. a 6. třída již ve čtvrtek 14.září.

Konzultace: 6. – 14. listopadu 

Třídní schůzka: čtvrtek 4. ledna 

Konzultace: 15. – 23. dubna 

Třídní schůzka: čtvrtek 6. června 

Pedagogická rada, uzávěrky klasifikace

Pedagogická rada: čtvrtek 9. listopadu, 25. ledna, 18. dubna, 20. června

Uzávěrka klasifikace: pátek 10. listopadu, 26. ledna, 19. dubna, 21. června

Zápisy předběžných známek do ŽK: pátek 4.11., úterý 4.1., úterý 14.4., pátek 2.6.  

Pobytové akce

Škola v přírodě:  11. – 15. září (2., 3. a 7. třída)

Adaptační pobyt 13. - 15. září (4. třída) 

Ekopobyt Chaloupky: 30. října  - 3. listopadu (6. a 8. třída)

Lyžařský výcvik: 5. - 9. února  (5. a 9. třída)

Akce pro děti a rodiče

Drakiáda sobota 21. října 

Ranní společná snídaně pátek 10. listopadu a středa 27. března

Adventní odpoledne: neděle 10. prosince 

Cesta na prázdniny: čtvrtek 6. června 

Předškoláci

Cestičky pro předškoláky: čtvrtek 19.10., 23.11., 18.1., 15.2., 21.3.

Zápis do 1. třídy: termín bude upřesněn později

Setkání pro přijaté žáky: 16. května

Logo

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na Cestičku do školy. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2024 od 16:00. 

Zápis do první třídy se uskuteční 2. dubna 2024. Více informací k zápisu najdete na úřední desce v sekci o škole. 

Těšíme se na vás.

Tým učitelů ZŠ Cesta
Školní družina

Školní družina je určena žákům 1. – 3. třídy. Ranní část probíhá od 6:30 do 7:30 hodin a je pro všechny žáky společná. Při odpoledních aktivitách družiny jsou žáci rozděleni do dvou skupin. Odpolední provoz je od 12:00 do 16:30 hodin.

Náplní školní družiny je zájmová, odpočinková a rekreační činnost (sporty). 

Žák vstupuje do školní družiny v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na přihlášce pro daný školní rok. Pokud má žák odejít ze ŠD v jiný čas či s jinou osobou než je obvyklé, sdělí rodiče tuto  informaci  družině písemně. 

Kontaktní telefon:  1. třída  a 2. třída 731 194 738,   3. třída 703 493 752

Řád školní družiny najdete v sekci ke stažení.

Školní klub

Školní klub je určen žákům od  4.  do 5. třídy. Začíná po vyučování a trvá do 16:30 hodin.

Jeho náplní jsou zejména činnosti odpočinkového, relaxačního a zájmového rázu. Školní klub doplňuje vzdělávání dětí v oblastech, které nejsou přímou součástí vyučování, pomáhá budovat, rozvíjet a posilovat klíčové kompetence dětí. Jedním z cílů školního klubu je nabídnout žákům smysluplné trávení volného času po skončení výuky, rozšířit a objevit nové možnosti aktivit.

Kontaktní telefon: 703 493 753

Řád školního klubu najdete v sekci ke stažení

Kroužky

Kroužky jsou určeny žákům ZŠ Cesta i dětem z jiných škol.  Nabídka je limitována možnostmi školy.  Kroužky je možné si přijít nezávazně vyzkoušet. Zájemci se mohou blíže informovat a hlásit na tel. 736 529 506 nebo na kancelar@zscesta.cz

Přehled kroužků ve školním roce 2023/2024Název kroužku
Třída Čas setkání

Vedoucí Cena za pololetí


Šikula mladší
1. - 3.  Pondělí 13:20 - 14:20

Miriam Gregarová, Dis. 800 Kč


Němčina
4. - 6.  Středa 13:15 - 14:00

Mgr. Hana Kriková 800 Kč


Šikula starší
 4. - 6.  Středa 13:20 - 14:20

Miriam Gregarová, DiS. 800 Kč


Sporťák 
1. - 6.  2. a 4. středa v měsíci 13:30 -14:30

Michaela Homolová 600 Kč


Plavání
1. - 6.  1. středa v měsíci 13:30 -14:30

Michaela Homolová 400 Kč


Záchranář
1. - 6.  3. středa v měsíci 13:30 -14:30

Michaela Homolová 300 Kč


Sporťák komplet 
1. - 6.  Středa  13:30 - 14:30

  Michaela Homolová 1.000 Kč


Říše hmyzu
4. - 9.  Čtvrtek 14:00 - 15:00

Vojtěch Jezl 800 Kč


Taneční kroužek
1. - 4. Čtvrtek 13:30 - 14:15

Bc. Petra Pešková 1.000 Kč


Divadelní kroužek
4. - 9. Čtvrtek 14:30 - 15:30

Bc. Petra Pešková 800 Kč


Taneční kroužek
 5. - 9.   Pátek 13:30 - 14:30

Bc. Petra Pešková 1.000 Kč


Křesťanský klub AWANA
1. - 6. Pátek 15:00 - 16:30

Klára Heczková zdarna


Kroužky začínají v týdnu od 18. září a končí  v květnu 2024.

Platba se provádí hotově v kanceláři školy.Jídlo do naší školní jídelny - výdejny dovážíme ze školní jídelny při ZŠ TGM. Děti mají možnost výběru ze dvou jídel.

Přihlašování a odhlašování obědů

Výběr jídel probíhá 1 x týdně na celý následující týden. Volbu provádějí žáci ve škole nejpozději do čtvrtka 10:15 hod. V případě, že si žák neobjedná, automaticky mu bude oběd vybrán.   Pokud žák nemá o oběd zájem, je nutné jej odhlásit. Obědy se odhlašují u vedoucí stravování paní Miriam Gregarové na telefonu 731 426 876, případně na e-mailové adrese obedy@zscesta.cz, vždy den předem - nejpozději do 11 hodin.

Dle vyhlášky 107/2005 je možné vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte.   Na další dny nemoci nárok na oběd zaniká a není možné jej  vyzvednout a to ani v případě, že jste oběd zapomněli odhlásit. 

Obědy vyzvedávejte  v době od 11:45 do 13:00 u dveří do kavárny (zázemí výdeje obědů).  

Jídelníček

Naleznete zde.

Ceny stravného

32,- Kč za oběd pro děti 6 – 10 let
34,- Kč za oběd pro děti 11 – 14 let
36,- Kč za oběd pro děti 15 a více let

Řád školní jídelny - výdejny najdete v sekci ke stažení.

Instrukce k platbám

Hlavním zdrojem financování základní školy a školní družiny jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty. Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 800,- Kč měsíčně (12x800), druhý sourozenec 700,-Kč, třetí 600,-Kč. Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice dle § 27 zák. č. 317/2008 (školský zákon). Ostatní školní potřeby hradí rodiče. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 150,- Kč měsíčně a v klubu 100,- Kč měsíčně. Škola zajišťuje žákům stravování ve školní jídelně - výdejně. Žáci hradí běžnou cenu oběda.

Cena oběda: 
Děti 6 – 10 let  32,- Kč za oběd, děti 11 – 14 let 34,- Kč za oběd, děti 15 a více let 36,- Kč za oběd.  Obvyklý způsob úhrady je formou svolení k inkasu.

Číslo účtu pro nastavení svolení k inkasu: 2900650403/2010

Celková částka bude z účtu strhávána kolem 20. dne v  měsíci.


Načítání...
Načítání...
Načítání...