Aktuality

Charitativní velikonoční jarmark

Žákovský parlament děkuje všem, kteří přispěli na charitativní velikonoční jarmark, tedy žákům a učitelům, bez jejichž kreativních výtvorů by se akce nemohla uskutečnit, štědrým rodičům a jejich dětem za ochotné a čilé nakupování.  

Vybrali jsme 6 856,- Kč. Tato čás...

Na kopec s Amosem podruhé

V neděli odpoledne se vydalo asi 30 poutníků na Jarník. Přidali se tak k celorepublikové akci Na kopec s Amosem. Vycházka byla oslavou 400. výročí od napsání Labyrintu světa a ráje srdce.  Poutníci  bloudili labyrintem, rozuměj Píseckými horami, zastavovali se mezi...

Žákovský parlament jede!

Když žáci na Cestě vypouštějí barevné balónky (rozuměj nápady) a školní parlament je pochytá a rozhodne se některé z těch nápadů realizovat, události ve škole se dají do pohybu.  

Tak například rozložit každou velkou přestávku v tělocvičně ping-pongový stůl, zorganizovat na to...

Pro předškoláky