Žákovský parlament na Cestě jede!

Když žáci na Cestě vypouštějí barevné balónky (rozuměj nápady) a školní parlament je pochytá a rozhodne se některé z těch nápadů realizovat, události ve škole se dají do pohybu.  

Tak například rozložit každou velkou přestávku v tělocvičně ping-pongový stůl, zorganizovat na to služby, vytvořit pravidla, domluvit se s dozorujícími učiteli … to chce zapálené srdce, organizační schopnosti a vytrvalost. Podařilo se. Od února se ve škole o přestávkách hraje stolní tenis.

Nebo co kdyby se skupina žáků modlila za školu, za mír, rodinu, za obyčejné věci lidského života? Dva kluci z parlamentu, kteří to měli na srdci, vyjednali volnou místnost, rozvěsili plakátky a ve středu o velké přestávce rozjeli modlitební koutek. Může přijít kdokoli.

V den pololetního vysvědčení uspořádali parlamenťáci Talent show. Pro spolužáky od první do deváté třídy. Byl to skvělý realizační tým – od přípravy plakátků, přihlášek, technického scénáře až po moderaci, ozvučení, obstarání cen … Program byl pestrý. Tančilo se, zpívalo, někdo přednášel, jiní hráli na klavír či řešili hlavolamy. Jedna třída připravila divadlo. Diváci fandili, tleskali, smáli se. Zpestřením bylo i losování extra cen. Třeba paní učitelky a pan učitel se zavázali k připravení svačiny pro vítěze, osmáci jiným výhercům prostřeli v jídelně stůl jako v hotelu Plazza, někdo měl tu výsadu, že směl až do konce týdne sedět v lavici na učitelském kolečkovém křesle. Jedna maminka, Markéta Vránová, připravila všem účinkujícím sladké odměny. A tou největší odměnou bylo, že vše připravily děti dětem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Jana Slavíková