Výlov rybníka Řežabinec

Jeden z podzimních dní se vydali žáci 1. - 3. třídy na výlet do Ražic. Cílem byl rybník Řežabinec. Nejdříve však navštívili muzeum Špejchar, kde byl pro ně připraven hodinový program. Poté šli pěšky až k rybníku. Počasí jim přálo a děti i paní učitelky si naučný den v přírodě užily.