S Amosem na Cestě

„Neštěstí zlomí jen slabochy. Silné naopak posílí,“ řekl kdysi učitel malému Janovi. A on si ta slova v životě mnohokrát opakoval.

Jakými cestami se ubíral život Jana Amose Komenského, když mohl o zkouškách říci, že formují člověka?

Může Učitel národů, který se narodil před 430 lety, promlouvat svou knihou Všeobecná porada o nápravě věcí lidských k dnešní mládeži?

Kde vzít sílu k nápravě tohoto nemocného světa? Kde začít? Má to vůbec cenu?

V rámci programu Komenský - příběh lidskosti a navazujícího projektu , které proběhly v únorových dnech na ZŠ Cesta, hledali odpovědi na tyto otázky žáci 2. stupně. Doprovázely  je dvě lektorky  z nadace Najdi lektora.

Komenský zažil extrémní situace: třicetiletou válku, vyhnanství z vlasti, několikrát přišel o vše, co měl. Ztratil nejen majetek, své dílo, ale v morových epidemiích i členy své rodiny. „Bylo úžasné vidět žáky, jak na pozadí Komenského života si mohou projít časovou osu svého vlastního života, uvědomovat si zlomové události – ty dobré i ty těžké -  a dále rozvíjet své plány včetně konkrétních kroků, co dál,“ vyjádřila se lektorka po programu.

Do svého největšího díla Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, které nedokončil, Komenský vtisknul své představy a touhy jak uzdravit tento svět. Čtenář, či spíše účastník projektu Proměny, žasne, jak aktuální jsou myšlenky velkého učitele, kněze a filosofa. Tak současné, že mohou inspirovat k přemýšlení: Co mohu změnit ve svém životě. Co mohu udělat pro své okolí?

Z nápadů žáků:

  • Budu se více starat o babičku.
  • Chci se naučit hrát na hudební nástroj.
  • Naučím se nějaký nový cizí jazyk.
  • Přemýšlím, že napíšu dopis svému sousedovi, kterému nedávno zemřela žena.
  •   Vyrobím nůž pro někoho, komu by udělal radost.
  •  Uklidím si pořádně svůj pokoj.
  • Chci se učit víc to, co chce Pán Ježíš.
  • Opravím dveře od skříně.
  •   Budu pracovat na tom, abych zlepšil vztah se svými kamarády.

Z nápadů třídních kolektivů:

  • Něco uděláme pro školu: potřebujeme hřiště, místnost na trávení volného času, bufet …  (Budou žáci dost podnikaví, aby dotáhli své nápady a něco z toho opravdu uskutečnili?)

Kde Komenský bral sílu? Proč ho zkoušky nezlomily, naopak posílily k práci pro blaho svých žáků  i celého lidstva? Byl hluboce věřícím člověkem, poutníkem, který „svět prošel krok za krokem a všechno si zblízka prohlédl“. Zjistil, že svět je labyrint, a ráj našel v srdci naplněném Boží moudrostí a láskou. I dnes platí, že láska je lékem na nemoci tohoto světa. Ohleduplnost, soucit, respekt, odpuštění … A je-li zdrojem těchto darů Boží láska, tím lépe.

Projekt lze využít jako preventivní program pro běžné i extrémní životní situace. Komenského život je inspirací, má kapacitu vybavit současný národ a naši mládež občanskou gramotností a dát orientaci ve svízelných situacích.

A teď je čas jít Na kopec s Amosem. Připojte se k nám 27. 3. Oslavíme Komenského narozeniny výstupem na Jarník. Sraz ve 14 hodin U Vodáka. V 15 hodin se můžete těšit, že pod rozhlednou uslyšíte citáty J. A. Komenského.

Mgr. Ivana Lanštiak, lektorka programu Najdi lektora

Mgr. Jana Slavíková, metodik prevence a třídní učitelka osmáků