Přání

Přejeme vám radostné a pokojné Vánoce. Boží požehnání a šťastnou cestu rokem 2024.

zaměstnanci a žáci ZŠ Cesta