Pomoc Rwandě

Přestože jsme v tomto školním roce z důvodu přetrvávající pandemie nemohli uspořádat tradiční Adventní odpoledne, úplně jsme však o něj nepřišli. Učitelé společně s žáky naší školy ke konci kalendářního roku natočili krátké video.  Video, ve kterém jsme si připomenuli radostnou vánoční zprávu, popřáli všem ty nejhezčí Vánoce a nakonec přidali i odkaz na neobyčejný spolek Talking Through Art. Zmíněná organizace působí ve Rwandě a mj. se snaží vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s handicapem. Jednou z oblastí je výroba proutěných košíků. Rwandské ženy, třeba jako Elyse a Berina, pro nás vyrobily košíky, které bylo možné zakoupit i na adventním jarmarku.  Jedna z vizí zmíněné organizace pro rok 2021 je umožnit vzdělání více než 50 dětem rodičů s handicapem.  Díky vzdělání získají nejen šanci na lepší život, ale později  i možnost podpořit své rodiče. Z Vašich darů, které jsme dostali na podporu naší školy, jsme 7. ledna 2021 tomuto spolku darovali částku ve výši 7.000,- Kč. Věříme, že peníze přinesou několikanásobný užitek. Za Vaše dary ještě jednou děkujeme!