Podzimní radovánky na Šumavě

Děti druhé a třetí třídy spolu na Šumavě prožily čtyři hezké dny naplněné zajímavými aktivitami. Program byl zaměřen na poznávání přírody a její ochranu.  Děti poznávaly živou a neživou přírodu - jak v učebně, tak v lese. Uvědomovaly si význam ochrany přírody,  pracovaly samostatně i ve skupinkách.  Četly,  psaly, počítaly. Seznámily se s ekologickým centrem Dřípatka a prohlédly si zookoutek,  navštívily dopravní i dětské hřiště, byly ve školní přírodní rezervaci.  Také  navštívily  Prachatické muzem - výstavu věnované Zlaté stezce a výstavu stavebnice Seva. Poslední den měly  program o vodě doprovázený různými experimenty.  Po celou dobu pobytu měly děti možnost se více poznat a navázat mezi sebou kamarádství, které mohou v průběhu školního roku rozvíjet.