Neznámí kamarádi odhaleni

 Žáci 2. třídy ZŠ Cesta se ve středu poprvé setkali se svými kamarády ze ZŠ Čestice. Přestože se před tím ještě nikdy neviděli, jejich kamarádství již nějakou dobu trvalo. Celou první třídu si totiž dopisovali. Zpočátku si s neznámými kamarády vyměňovali jen obrázky, později i psaní. Nyní nastala chvíle odhalení. K setkání tváří v tvář došlo na strakonickém hradě. Konečně se z neznámých kamarádů stali kamarádi známí. A věřte, že si měli, co říct.

 Pak ještě společně navštívili Muzeum středního Pootaví a prošli výstavu loutek, motorek.

 Na vlakovém nádraží si zamávali a každá třída odjela svým směrem. Věříme, že se nerozloučili na dlouho.  V kamarádství všichni chtějí pokračovat i tento školní rok. Možná, že se jejich kamarádství promění na pevné přátelství.

Mgr. Věra Chvalová