Změnili šesťáci svět k lepšímu? Možná!

Získali Cenu sympatie odborné komise!  Pod vedením třídní učitelky M. Homolové  se s projektem Adopce naruby zapojili do soutěže Měním svět k lepšímu. 

Adopcí naruby jsou myšleny pravidelné návštěvy žáků šesté třídy v Domově pro seniory – Domovinka s cílem navázat vzájemný vztah dítě a senior prostřednictvím rozhovorů a společně stráveného času.)  V květnu proběhlo veřejné hlasování pro projekty přihlášené do soutěže a také volba nejlepších projektů odbornou porotou. Děkujeme proto všem, kteří pro náš projekt hlasovali. Velmi si toho vážíme. 

K naší veliké radosti se nám letos podařilo získat cenu sympatie odborné poroty a pozvání na slavnostní vyhlášení a odměnění vítězů.  Dne 31.5. se celá šestá třída vypravila do Prahy do hotelu Golf, kde za přítomnosti organizátorů soutěže, sponzorů a dalších významných hostů (za všechny jmenujme alespoň prof. PhDr. Jana Hábla, PhD.) děti zhlédly prezentace všech oceněných projektů a také se dočkaly gratulace a odměn za vlastní projekt. Jako odměna děti asi nejvíce potěšil poukaz na společný zážitek pro třídu.     

Je to krásné vyústění celoroční snahy dětí „změnit svět k lepšímu“ a doufáme, že si svou odměnu užijí!

                    Mgr. Blanka Větrovská