Jedlé kytky: Dáte si?

Jeden úterní den si žáci 4. a 5. třídy opravdu vychutnali. Připravili výbornou zdravou svačinu.  Díky lektorce, paní RNDr. Janě Vlkové, zakusili jiný než běžný pohled na plevele a rozličné býlí. Díky její zkušenosti posunuli plevel do oblasti zdravé zeleniny a pochutnali si na chlebíčkách s neobvyklou ozdobou. Kromě toho si zopakovali základní poznatky z botaniky a životního prostředí. Významnou část dne strávili v blízkém okolí školy zdánlivě prorostlém nepotřebným plevelem. Děkujeme nejen paní lektorce, ale i paní učitelce Soukupové.