Charitativní velikonoční jarmark

Žákovský parlament děkuje všem, kteří přispěli na charitativní velikonoční jarmark, tedy žákům a učitelům, bez jejichž kreativních výtvorů by se akce nemohla uskutečnit, štědrým rodičům a jejich dětem za ochotné a čilé nakupování.  

Vybrali jsme 6 856,- Kč. Tato částka bude odeslána na účet Mary´s Meals, organizace, která přispívá k řešení hladu dětí v Africe. Každé dítě dostane jedno jídlo denně ve své škole. Tím je podporováno i jejich vzdělání, je to tedy vklad i do budoucnosti.