Základní škola Cesta


Aktuality


Adventní odpoledne

V neděli odpoledne 10. prosince byla ZŠ Cesta plná dětí, rodičů, učitelů a přátel školy. Konalo se již tradiční Adventní odpoledne. Několik týdnů se žáci ve spolupráci s učiteli  na vystoupení pečlivě připravovali. Učili se písničky, básničky, trénovali divadlo a další. Ke společnému programu přispěla každá třída. Děti z mladších tříd nám zarecitovaly několik vánočních básniček, zazpívaly pár písní, některé i s pohybem. Čtvrťáci zazářili při divadelním představení. Šesťáci přednesli básně z vlastní tvorby a žáci devátého ročníku nám přečetli několik svých zdařilých úvah na téma radost, láska, věrnost, naděje, které zahřály srdce nejednoho přítomného. Celým setkáním se neslo téma Světlo. Světlo, které přišlo na zem narozením Ježíše Krista.

Po skončení vystoupení dětí čekaly na všechny zájemce  tvořivé dílničky, které připravili někteří rodiče a učitelé. Děti i dospělí si mohli nazdobit perníčky, vyrobit papírovou vločku, nazdobit ovoce jako svícen nebo malovat na sádrové odlitky. Nechyběl ani stánek, u kterého bylo možné si nakoupit nejen výrobky žáků, ale i místní dobroty.

Více fotografií naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2017-12-11

Hoří – nehoří? Kouří - nekouří? Škodí – neškodí? Paliva.

Od Energy centra ČB dostala Městská knihovna dárek do nově vznikajícího eko-oddělení Centra vzdělávání (CV): ukázkovou sadu paliv s plakátem jejich ekologické šetrnosti. CV bude od roku 2018 v pilotním provozu a naplno se rozjede až v roce 2018, proto nabídla školám realizaci programu k danému tématu či zapůjčení sady školám.

ZŠ Cesta, jako partnerská škola knihovny, byla první, kde se program uskutečnil. Návazně na výuku předmětů člověk a jeho svět, chemie a přírodopisu se informace a ukázky prolínali s výukou žáků druhého stupně.  Aktivity si též zkusili mladší žáci z kroužku Objevitelé.

Žáci si mohli osahat a očichat paliva, která leckdy znají pouze teoreticky. Kromě nejznámějšího klasického dřeva a uhlí, si tak někteří poprvé sáhli na koks (získávání kovů z rud), slyšeli o možnosti získávání tepla ze sušeného trusu (zejm. v Asii či Africe), přičichli si k biolíhu (fixa nebo alkohol?), pokoušeli se rozdrolit dřevěné pelety na piliny (součást biomasy), hádali, co obsahuje sklenička s malinovou barvou (topný olej).   Pomocí křížovek a dalších aktivit určovali vliv jednotlivých paliv na životní prostředí.

Na závěr žáci stavěli miniohniště a dozvěděli se tak o správném rozdělávání ohně shora. Program zabral hodinu výuky a diskuse se protáhla přes přestávku. Viděli, sáhli si, očichali…, zažili – budou si pamatovat (?).


autor: Miriam Sulková  2017-12-05

Meziškolní turnaj

Ve čtvrtek 30. 11. byla ZŠ Cesta plná sportovně oblečených žáků 4. a 5. tříd. Konal se totiž turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale i žáci ze ZŠ Čížová a ZŠ Kluky. Než se s vervou pustili do vybíjené, všichni měli nejdříve příležitost se vzájemně seznámit a něco více se o sobě dozvědět. V  menších skupinách si zahráli hry, při kterých zjišťovali, kdo se jak jmenuje, z jaké je školy, jaké má koníčky apod. Po zábavném úvodu si kapitáni družstev rozlosovali pořadí a turnaj mohl začít. Na dvou hřištích mezi sebou soutěžilo šest družstev. Každý se snažil podat co nejlepší výkon a ti, kteří zrovna nesoutěžili,  fandili a povzbuzovali ostatní. První místo nakonec vybojovalo družstvo páťáků ze ZŠ Kluky a my jim tímto ještě jednou gratulujeme. Na závěr všechny čekal společný oběd, připravený žáky šesté třídy ZŠ Cesta.  Rozcházeli jsme se trochu unavení, ale s radostí z hezkého společného zážitku.

​Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 


autor: Miriam Sulková  2017-12-01

Druhá Cestička do školy

Další Cestička je již za námi. Tentokrát děti hrály početní divadélko, společně zpívaly,  procvičovaly orientaci v prostoru, jemnou motoriku a mnoho dalšího. Rodiče mezitím měli možnost se sejít s vedením školy ke kávě a společnému rozhovoru. Rodiče zejména zajímalo, v čem se lišíme od ostatních škol. Jednou z  odlišností je například jedna  hodina etické výchovy týdně, kterou mají žáci od první do deváté třídy. A protože nejlepší způsob vysvětlení je názorná ukázka, v krátkosti jim paní učitelka předvedla, jak asi taková hodina vypadá.  Lekce měla název: Bráška z jiné planety, při které se žáci seznamují, jakým způsobem jednat s dítětem se speciálními potřebami. Celé setkání probíhalo v přátelské atmosféře a těšíme se na další.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2017-12-01

Úsporám na stopě v ZŠ Cesta, Písek

o dýcháme ve vydýchané místnosti? Jak to ovlivňuje naše zdraví? Jak správně větrat? Proč LED žárovka nepálí? Jaký vliv má rtuť na živé organismy? Proč se finančně a ekologicky vyplatí koupit několikanásobně dražší LEDku než klasickou žárovku? Vyzařuje digitální technika v naší škole elektromagnetické záření? Kolik vody proteče za minutu kohoutkem ve třídě? Jak ušetřit finance a zároveň být zodpovědní za životní prostředí kolem nás? …. Spousty otázek a pro žáky někdy překvapivých odpovědí a vlastních zjištění, v praxi.

Během měsíců října a listopadu měla naše škola od Energy Centra České Budějovice zapůjčen „kufřík pro energetické úspory“.  Kufr vybavený přístroji na měření spotřeby energie a kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie např. měřič spotřeby energie, měřič CO2, teploty a vlhkosti, elektromagnetického záření, spořič vody do WC, perlátor, měrka průtoku vody, různé druhy žárovek.

Žáci si tak mohli nejen o tématu povídat, ale sami vyzkoušet měřit teplotu, vlhkost, porovnat množství CO2 ve třídě - po hodině bez větrání a po vyvětrání, sáhnout na studenou LEDku a zjistit, že přijatou energii investuje pouze do světla – na rozdíl od rozpálené klasické žárovky….atd.

Kufřík s úspěchem putoval z třídy do třídy po celém prvním stupni.  Pro žáky druhého stupně byl  již program náročnější. Po seznámení se s kufříkem deváťáci v hodině matematiky počítali finanční úspory a rychlou návratnost dražších, ale přírodě šetrnějších LED žárovek oproti kompaktní i klasické; šesťáci měřili CO2 v jednotlivých třídách a připravili povídání na téma „oxid uhličitý a kyslík“ a jejich význam pro člověka a planetu. Zabrousili do znalostí z oblasti lidského těla až k okysličování organismu a následkům nízké koncentrace O2 a zvýšené CO2 v těle člověka. Vysvětlili, proč a jak správně větrat. Výsledky z projektového vyučování pak šesťáci a deváťáci prezentovali žákům páté třídy.

Ukázky, prezentace i odzkoušení přístrojů přispěly k snazšímu uchopení tématu úspor energie.  Teoretická část k danému tématu podpořila nutnost vnímat informace komplexně a vést výuku mezipředmětově (zde zejména fyziky, chemie a přírodopisu) a v návaznosti na praktický život (dopady na zdraví i životní prostředí). Zapůjčení kufříku přispělo k snadnějšímu pochopení, osvojení či zopakování si souvislostí, ve školách se – tak často - prezentujících pouze v teoretické rovině.

Děkujeme ECČB za možnost zapůjčení kufříku a umožnění praktické zkušenostní výuky pomocí předpřipravených materiálů.

Za ZŠ Cesta

Věra Soukupová

 

 


autor: Miriam Sulková  2017-11-24

Druhá Cestička do školy

Vážení rodiče,

zveme Vás i Vaše děti na další Cestičku do školy, která se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 16.00 v prostorách školy (U Výstaviště 463, Písek).

Těšíme se na setkání s Vámi.


autor: Miriam Sulková  2017-11-20

Společná snídaně z regionálních potravin

Ve čtvrtek 9.11. bylo v prostorách ZŠ Cesta rušno již od brzkých ranních hodin. Ptáte se proč? Žáci, jejich rodiče a sourozenci, přátelé školy i učitelé přišli na společnou snídani, kterou přichystali žáci  prvního stupně.  Snídaně byla neobyčejná tím, že byla připravena z regionálních potravin. Záměrem celé akce bylo seznámit žáky s těmito potravinami, zamyslet se nad výhodami konzumace místních produktů jak z pohledu ekologie, podpory regionu, tak i kvality potravin. Z několika vybraných potravin žáci den předem napekli koláčky, makovník, mini pizzy a udělali mrkvové kuličky. Společná práce žáky bavila a výsledek byl velmi chutný. Kromě pochutin vyrobených žáky měli přítomní možnost ochutnat i další místní potraviny, zejména mléčné výrobky z vrcovické minimlékárny, domácí chléb i housky, pravý včelí med, dýňovou polévku a jiné. Všem nám moc chutnalo a časné ranní vstávání určitě stálo za to.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 


autor: Miriam Sulková  2017-11-10

Chemie v 9. třídě...

Chemie v devítce není ulejvárna, i když to z fotek tak může  vypadat. 
A proč se ji učit venku? Kvůli souvislostem a propojení s praxí. V rámci učiva o obnovitelných zdrojích energií jsme si tak na chvilku ze školy odskočili k první nabíjecí stanici pro elektromobily instalované v Písku (na Výstavišti). Povídali jsme o tom, co vše by měla splňovat, aby šlo opravdu o čistou energii, elektromobilech i alternativách paliv.  Téma energetické nás bude provázet celé pololetí v chemii, přírodopisu i fyzice, tak proč jen otáčet stránky knížek, či koukat na obrázky na internetu, když leccos máme na dosah!                  

 

 


autor: Miriam Sulková  2017-11-08