Projekty

OP VVV

Název projektu: Podpora inkluze na ZŠ Cesta Písek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005544

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše přiznané podpory: 311 174,-Kč

Období realizace: září 2017 - srpen 2019

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

 

 

 


autor: Miriam Sulková  2018-02-15

OPVK Výzva č. 56

 

 

 

 

Název projektu: Podpora vzdělávání na ZŠ Cesta v Písku

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/1.1.00/56.1339

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výše přiznané podpory: 300 863,-Kč

Období realizace: červenec 2015 - prosinec 2015

Naše škola se zapojila do projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Škola si v rámci tohoto projektu vybrala následující oblasti podpory:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Žáci 3.-4. třídy a 7.třídy postupně během výuky absolvují sérii 10-ti čtenářských dílen, kde je cílem rozvinout jejich čtenářské dovednosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Dvě naše učitelky absolvovali 14-ti denní intenzivní kurz výuky anglického jazyka na prestižní jazykové škole Henley College v Coventry. Kurz pro ně byl přínosem jak po stránce jazykové, tak hlavně v oblasti metodiky výuky cizího jazyka. Získané dovednosti se snaží aktivně uplatnit ve výuce.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí 

Tři naši učitelé měli možnost na týden navštívit Základní školu Narnia v Banské Bystrici. Během této pozorovací praxe získali řadu inspirujících podnětů pro svou učitelskou praxi.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Naši žáci v prosinci (7. - 12.12. 2015) vyjeli do jižní Anglie na jazykově-vzdělávací pobyt. Podnikli cestu autobusem do městečka Hastings. Pobyt byl určen pro 12 žáků a 3 pedagogy naší školy. Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí byl zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka. Žáci absolvovali výuku angličtiny v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa. Pobyt byl doplněn řadou výletů a prohlídek známých míst jižní Anglie (Canterbury, útesy Seven Sisters, letovisko Brighton) a hlavního města Velké Británie, Londýna.


autor: Petra Topinková  2015-12-14