Podpořte nás


t  Předem děkujeme všem, kdo se rozhodnou školu jakoukoliv formou podpořit.


Podpořili nás

Od společnosti Sozialwerk der Ackermann - Gemeinde jsme dostali částku ve výši 2800 Eur. Za darované peníze jsme nakoupili různé hudební nástroje a ozvučovací techniku.

 Rádi s dětmi zpíváme, posloucháme hudbu, rytmizujeme a to, co se naučíme, předvedeme rodičům. Někdy chodíme zazpívat klientům domova důchodců.

Vidíme, jak hudba utužuje vztahy mezi dětmi. Učí se spolupracovat a zároveň brát ohled jeden na druhého.

Za dar děkujeme. Všichni máme ze zakoupených  hudebních nástrojů velkou radost.

Vielen Dank für die Spende!

 Von dem Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde haben wir eine Spende in Höhe von 2.800 Euro bekommen. Dank der Spende konnten wir Musikinstrumente und Tontechnik kaufen.

Wir lieben es, mit den Kindern zu singen, Musik zu hören, zu rhytmisieren und dann alles den Eltern vorzuführen. Wir besuchen auch gerne Altenheime und singen. Wir erleben, wie Musik die Beziehungen zwischen den Kindern stärkt. Sie lernen zusammenzuarbeiten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

Wie bedanken uns für die Spende. Alle haben eine große Freude an den Musikinstrumenten.

 


autor: Miriam Sulková  2020-12-03

Jak nám můžete pomoci?

Nákupem přes GIVT.CZ

Pokud při Vašem nakupování použijete portál www.givt.cz, uděláte radost nejen sobě, ale i nám.  Z každého Vašeho nákupu nám internetový obchod pošle určité procento a vy neplatíte nic navíc. 

Dobrovolnou prací

Zapojte se podle svých možností a schopností v průběhu školního roku do aktivit a potřeb školy (např. doprovod na výletě, pomocník v některém z kroužků nebo na akcích školy - karneval, legoprojekt, propagace školy, občasné zapojení do úklidových a údržbářských prací, nápady pro výzdobu školy atd.)

Finančním darem

Věnujte škole finanční dar, který použijeme na vybavení nových tříd a družiny.

Dar můžete poslat na účet školy:

číslo účtu: 2900650403/2010

konst. symbol: 558

variabilní symbol: vaše telefonní číslo

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte své jméno nebo email, rádi bychom Vám za Váš dar poděkovali. Peněžité dary lze odečíst od daňového základu! Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru, tak nám prosím sdělte emailem nebo telefonicky potřebné údaje.

Materiálním darem

Přijmeme rádi i nepeněžité (materiální) dary, a to např. ve formě kancelářských a výtvarných potřeb, nábytku, zachovalé elektroniky, mobilního telefonu apod. 

Modlitební podporou

Budeme rádi, když se budete za žáky, učitele i rodiče pravidelně modlit. Pokud chcete dostávat zprávy o životě a konkrétních potřebách školy, tak nám prosím napište na e-mail: zscesta[at]zscesta.cz

Děkujeme Vám, že jste s námi.

 

 


autor: Richard Váňa  2014-11-19