Aktuality


ZŠ Cesta všem přeje krásné léto


autor: Miriam Sulková  2018-06-30

Cesta připravila hledání pokladu pro KMŠ.

Jako každý rok, i letos žáci ZŠ Cesta strávili jedno dopoledne s dětmi z křesťanské mateřské školy.  Děti z KMŠ plnily různé úkoly s jediným cílem: najít poklad. Všichni účastníci  se velice snažili a společný čas si užili. Fotografie najde v níže uvedeném odkazu.

http://krestanskams.rajce.idnes.cz/Cesta_za_pokladem_s_detmi_ze_ZS_CESTA/

 


autor: Miriam Sulková  2018-06-29

Palačinky s levandulovým cukrem a smysl kopřiv na zahradě aneb zahradnický úspěch žáků ZŠ Cesta

Lze se přihlásit se do projektu o zahradničení bez zahrady a uspět v něm? Žáci 2. stupně ZŠ Cesta dokázali, že to jde. Na konci roku se přihlásili do soutěže EDUGARD (education gardening) s tématem Pěstuj, zkoumej, vyprávěj.  A  – vyhráli.

Od ledna provázelo žáky téma  „léčivé síly přírody“.  Nic složitého – část výuky přírodopisu, chemie, zeměpisu, pracovního vyučování, výtvarné výchovy, etiky i občanské nauky… se přenesla do jednoho učebního celku, teorie do blízkého okolí školy a praktického života.  Pololetí se neslo v duchu prožít rozmanitost a bohatost okolního prostředí a ocenit úžasnou smysluplnost každého stvoření, včetně toho neživého.

Nic už nestálo v cestě domluvit se na využití plochy v okolí školy pro zahradničení a venkovní výuku. Mohli jsme tak sledovat divokost ohraničené plochy a plnost jejích pokladů (kopřivy, ostružiníky, nálety pampelišek, jitrocelů….). Žáci zjistili, že i okolí školy je plné bylin a že každá rostlina najde své uplatnění.  Motivaci žáků zvýšilo lákavé „přičichnout-ochutnat-zasadit-vyrobit“.  A tak žáci radostně seli měsíček, sázeli tymián, medvědí česnek, mateřídoušku a další byliny. Sbírali léčivky v okolí školy i v přírodě. Objevili nespočet planě rostoucích a využitelných bylin. Soutěžní tým uvařil pro žáky školy bylinné čaje, vyrobil sirupy, medy, limonády, ochucené vody, vonné pytlíčky i bylinné cukry.  Právě praktické a ochutnávkové aktivity patřili mezi ty nejatraktivnější.

Již na začátku projektu jsme tušili, že krátkodobě realizovaná akce nám nepostačí k našim plánům, cílům a ideálům. A tak jsme projekt neukončili a probíhá dál. V podstatě nás EDUGARD nasměroval k součinnosti teoretické výuky a praktického učení v terénu i výuce v přírodě.  A účast v soutěži je jen nepatrným kamínkem v mozaice našich cílů – přispět k tomu,  aby se jednou naši žáci stali odpovědnými dobrými správci a hospodáři nám propůjčeného Stvoření – planety Země.


autor: Miriam Sulková  2018-06-29

Dozvuky návštěvy ZŠ Brána

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7:14

       Ve dnech 14. - 16. května přijeli naši školu Cesta navštívit žáci ze ZŠ Brána Nová Paka. My písečtí jsme je provedli naším krásným městem, pověděli jim zajímavosti o některých významných památkách. Kamarádi z Brány dostali úkol – hledat písecká domovní znamení. Našli jich více jak 20!! A pak ve studovně Prácheňského muzea jsme vytvářeli ve smíšenách písecko-novopackých skupinkách pověsti „Jak vzniklo domovní znamení“. Tady jsou některé výtvory naší fantazie:

 U Bílého lva

           Byl jeden cirkus a v něm pravidelně vystupoval lev. Ale co se jednoho dne nestalo. Ředitel cirkusu se rozhodl, že lva prodají, protože se chodí na cirkus podívat málo lidí a lev tak byl nevyužitý.

            Za necelý týden si ho koupila rodina Třešňových. Dali si lva na zahradu místo psa. Ale lev lidi strašil a strašil …. a za dva dny k nim nikdo nechodil. Dokonce se všichni sousedé odstěhovali. Lev neměl co dělat, a tak objevoval. Na zahradě byly různé kyblíky. Do každého skočil celým tělem. Ale jeden byl plný bílé barvy. A jak do něj lev skočil, celý se obarvil.

            Když lva páníček zavolal, přiběhl bílý lev. Pan Třešeň se nejdřív zlobil, ale potom ho napadlo, že si podle zvláštního lva můžou udělat svoje domovní znamení. (Timík)

 U Tří korun

            Žili byli tři králové, kteří jeli do boje. Všichni tři tam umřeli. Problém byl, že králové neměli žádné potomstvo. Komu budou patřit ty koruny? Po boji se našly jen 2 koruny. Lidé začali pátrat. Když uplynuly dva roky, koruna se konečě našla. A dali je do muzea. Muž, který korunu našel, nazval svůj dům na náměstí U Tří korun. (Ami, Ani, Anet)

 U lodě

             Jednou byl jeden pán jménem Noe. Jednou mu Bůh řekl, že má postavit loď a do ní dát od každého druhu zvířat pár. To Noe udělal. Pak přišla povodeň. Pak vody opadly a vyšla duha. A na památku této události se jeden dům v Písku jmenuje U Lodě.

U Bílého lva

            Jednoho dne se vydal tatínek do daleké země. Uviděl tam bílého lva. A odvezl si ho domů, protože se mu moc líbil. Doma se o něj dobře staral. Když lev dospěl, odvezli ho do ZOO. Cítil se tam moc sám, protože ho ostatní lvi neměli rádi. Tatínek si ho tedy vzal domů. A tam žili šťastně až do smrti. A proto se ten dům jmenuje U Bílého lva. (Eliška O., Anetka S., Terka K., Terka B., Vanda)


autor: Miriam Sulková  2018-06-19

Cesta na prázdniny vedla na Řežabinec

Tradiční Cesta na prázdniny určená budoucím i současným školákům ZŠ Cesta byla naplněna ptačím zpěvem a sluncem.  První zážitky jsme čerpali již před nástupem do vlaku – na nádraží roztomile krmily vlaštovky svá mláďata. 

Průvodci po řežabinecké rezervaci se nám stali ornitologové a kroužkovatelé Jiří Šebestián (Prácheňské muzeum) a Jiří Pykal (AOPK). Ti nás provedli kolem sítí, ukázali kroužkování ptáků a vysvětlili jeho význam, při pozorování z rozhledny určovali ptačí druhy a pověděli nám spousty zajímavostí z ptačí říše. Děti si mohly projít stanoviště s úkoly o ptactvu – skládaly puzzle, psali ptačím brkem, odhadovali hmotnost našeho nejmenšího ptáka apod. Zájemci pak pokračovali prohlídkou Špejcharu v Ražicích.

Večer nás svou prezentací o ptácích ve městě nadchl Jiří Šebestián podruhé. Děkujeme oběma zoologům za jejich čas a ochotu podělit se o své znalosti s ostatními

Další fotky naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-06-19

Krajské kolo branné soutěže

V pátek 25. května se dvě družstva žáků 5. a 9. třídy zúčastnila krajského kola branné soutěže,  kam postoupili ze soutěže  Prácheňské přebory. Soutěž se konala na Výstavišti v Českých Budějovicích pod záštitou Armády ČR. Za krásného počasí mohli v mnoha různých disciplínách poměřit své síly s žáky základních a několika středních škol  jihočeského kraje. Celé soutěže se zúčastnilo 18 pětičlenných družstev.

V první části programu se soutěžící mohli interaktivně seznámit s bojovou technikou a zbraněmi. To ocenili převážně chlapci, jejichž dětským snem bývá stát se jednou vojákem. Mít možnost nastoupit do obrněného vozidla nebo si obléknout  vojenskou výzbroj nadchlo nejednoho žáka.

Ve druhé části již probíhala samotná soutěž v jednotlivých dovednostech. Nejprve museli všichni soutěžící vyluštit šifru a poté celkem na 15 stanovištích plnili nelehké úkoly. V prostorách českobudějovického Výstaviště jste mohli zahlédnout v  neustálém pohybu skupiny dětí, které se snaží ošetřit raněného, vyluštit zprávu v morseovce, hodit co nejdál granátem, překonat na raftu vodní plochu, vyřešit hlavolam, pracovat s buzolou, určit světové strany, překonat lanovou překážku a  mnoho dalšího. Všechny úkoly vyžadovaly určitou dovednost  a spolupráci a žáci se je snažili splnit za co nejkratší dobu.

Po ukončení soutěže byl pro všechny připraven chutný oběd  a pak již jen stačilo vyhlásit výsledky.  Sice jsme medaili nezískali, ale i tak jsme si den na čerstvém vzduchu a v pohybu užili. Oceňujeme celkovou připravenost a organizaci soutěže a družstvu, které postoupilo do celostátního kola, držíme palce!

Další obrázky naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-05-29

Jarní schůzky Objevitelů

Sotva se oteplilo, sluníčko nás vytáhlo ven. Nejprve jsme se, v rámci akce Ukliďme svět, podíleli na zvelebování okolí školy, následně jsme vyšli hledat první kvítky jarních rostlin. A že jsme jich našli! Bylo jich více než 20 a ani se nám nevešli na fenologický strom, který nám nakreslili třeťáci. V knihovně jsme shlédli výukové video k záchranným stanicím, z nichž jsme jednu již loni navštívili (ZS Makov). Zkoušeli jsme psát tajným písmem. Pomohli jsme druhostupňákům s realizací projektu EDU-GARD: vyrobili levandulové pytlíčky i levandulový cukr. Na palačinkách nám moc chutnal.  Jen poznávačka stromů „nevyšla“ – radostně se zvrtla v hrátky v pískovišti připraveném na městkou slavnost. Čeká nás pár posledních schůzek, z nichž bude atraktivní dlouho slibovaná návštěva Zvířátkova a závěrečné překvapení.

Více fotografiíí naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-05-14

Prácheňské přebory

Dne 3. května jsme se stejně jako loni zúčastnili cyklistické a branněbezpečnostní soutěže,  která se konala na motokárovém okruhu Autoklubu Hradiště. Tentokrát jsme soutěžili v šestičlenných  družstvech rozdělených do dvou kategorií na mladší a starší žáky. Loni se nám velice dařilo a byli jsme zvědaví, zda vítězství obhájíme i letos.

Všechny družstva postupně obcházela stanoviště a  žáci plnili úkoly z branné výchovy: hod granátem, střelba ze vzduchovky na cíl, orientace v mapě a prostoru, řešení krizových situací (evakuace, dopravní nehoda, požár, black out.). Ve druhé části proběhl samotný cyklistický závod jednotlivců. Každý se snažil být v cíli první a žáci, kteří zrovna nesoutěžili, své spolužáky alespoň povzbuzovali pokřikem. Odpoledního vyhlášení  výsledků jsme se nemohli dočkat. A naši žáci opět nezklamali. V branné části se žáci páté třídy v kategorii mladších žáků umístili na prvním místě a deváťáci ve své kategorii získali druhé místo. V cyklistických závodech se nám podařilo získat celkem 13 medailí.

 Všem účastníkům gratulujeme a zaslouží si pochvalu.

Podrobnější výsledky žáků ZŠ Cesta:

Hodnocení branné části:

kategorie mladší žáci:  1. místo:  ZŠ Cesta,  tým žáků 5. třídy

kategorie starší žáci: 2. místo: ZŠ Cesta,  tým žáků 9. třídy

Cyklistika po ročnících:

ročník 2010

dívky: 1. místo: Zuzana Pfeilerová, 3. místo Magdaléna Gábiková

chlapci: 3. místo: Jiří Sulek

ročník 2009

dívky: 1. místo: Emílie Jarošová, 2. místo: Dora Babáková, 3. místo: Eliška Šťáhlavská

chlapci:  2. místo Filip Červenka, 3. místo: Matyáš Vaverka 

ročník 2008

dívky: 1. místo Hana Pfeilerová,  

ročník 2007

chlapci: 1. místo Nikola Jaroš 

ročník 2003

dívky: 2. místo Bára Houšková

chlapci: 2. místo Michal Pešička 

ročník 2002

dívky: 1. místo: Petra Fořtová 

​     Více fotografií naleznete zde.

 


autor: Miriam Sulková  2018-05-04