Aktuality


Elektronická rezervace termínu zápisu

Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Předejdete tak u zápisu zbytečnému čekání. Rezervace není povinná. Kdykoliv v průběhu zápisu lze přijít i bez rezervace, je však potřeba počítat s možným zdržením, pokud se ve stejný čas sejde více zájemců. Rezervace termínu zápisu je možná od 22. března (od 9:00) do 29. března (do 18:00). Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.

Odkaz na elektronickou registraci je umístěn zde:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Cesta/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Návod k vyplnění elektronické registrace  zde

V případě potřeby se nebojte na nás obrátit: tel. 608405252, zscesta@zscesta.cz


autor: Miriam Sulková  2019-03-14

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

moc nás těší, že jste se rozhodli vybrat si pro budoucí vzdělávání svého dítěte právě ZŠ Cesta.

Termín zápisu: úterý 2. dubna 2018   9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, dále děti narozené před dnem 1. září 2012, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2018/19 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu.

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

K zápisu je nutno přinést:
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz rodiče
- Žádost o přijetí (nebo odklad) podepsanou oběma zákonnými zástupci

Žádost o odklad
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je třeba doložit i Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při podání žádosti o odklad není nutná účast dítěte u zápisu. Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2019.

Rezervace termínu zápisu
Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Bližší instrukce najdete v článku níže Elektronická rezervace termínu zápisu.

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy.


autor: Miriam Sulková  2019-03-14

Proutěné košíky

Jaro se blíží a tak děti vyráběly „proutěné košíky.“  Sice nebyly z proutí, pro výrobu použily barevné šňůry, ale i tak vypadaly nádherně a maminkám určitě udělaly radost.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2019-02-27

Soutěž v Milíně

V sobotu byl velký den. Některá děvčata z kroužku aerobik se zúčastnila závodu aerobiku v Milíně. Oceňujeme jejich odvahu a nasazení. Závodu se aktivně zúčastnily Rozárka, Bětka, Klárka a Eliška. Bětka dokonce s velkým úspěchem: ze základního kola postoupila do finále. Bětko, gratulujeme! Své spolužačky celou dobu podporovala Štěpánka. 


autor: Miriam Sulková  2019-02-18

Plán akcí na 2. pololetí školního roku 2018/2019:

Únor

 1.   2.  Pá   Pololetní prázdniny

21.  2.  Čt   Cestička pro předškoláky

Březen

  1. 3. Pá   Seminář pro učitelský sbor (odpoledne)

  4. 3.  –  8. 3. Jarní prázdniny

15. 3. Pá   Ředitelské volno / seminář pro učitelský sbor

21. 3. Čt   Cestička pro předškoláky

28. 3. Čt   Informační a diskusní setkání s vedením školy

29. 3. Pá   Společná snídaně se slovíčkem

Duben

  2. 4.  Út   Zápis / Výlet škola

  8. 4.  – 12. 4. Konzultační odpoledne s rodiči

16. 4.  Út   Velikonoční vystoupení

18. 4.  – 22. 4. Velikonoční prázdniny

Květen

 1.  5.  St   Státní svátek

 8.  5.  St   Státní svátek

 9.  a  10. 5.  Ředitelské volno

23. 5.  Čt      Cestička pro předškoláky

27. 5. - 31. 5. Konzultační odpoledne s rodiči

Červen

  3. 6. -   7. 6. Škola v přírodě 1. a 2. třída Třeboň, 6. a 7. třída Prachatice

13. 6.  Čt  Třídní schůzky

15. 6.  So  Cesta na prázdniny – akce pro děti i rodiče

28. 6.  Pá  Vysvědčení


autor: Miriam Sulková  2019-02-18

Medvěd zachráněn

  Ve dnech 7.-8.2. 2019 navštívili Základní školu Cesta studenti Střední zdravotnické školy v Písku s programem první pomoci. Postupně navštívili všechny třídy naší školy a seznámili děti s postupem a technikou, jak zastavit a ošetřit krvácení a správně provést resuscitaci.

     V každé třídě strávli přibližně jednu vyučovací hodinu. Po krátkém teoretickém úvodu, kdy pomocí přineseného zdravotnického materiálu prakticky předvedli ošetření krvácení a resuscitaci sami na sobě, na figuríně a na přinesených plyšových medvědech, kteří měli u zejména u menších dětí velký úspěch, si poskytnutí první pomoci vyzkoušely děti. Každá skupinka dostala obvazy, tlakové obvazy a škrtidla a zkusili si na sobě navzájem nebo na plyšácích “zastavit krvácení”. Šlo jim to moc pěkně a velmi je to bavilo.

   V druhé části programu zdravotníci vysvětlili a předvedli resuscitaci (masáž srdce) speciální figuríny, která při spráném postupu místy svítila. Děti si se zájmem vyzkoušely také tuto aktivitu a nutno říci, že téměř ve všech případech úspěšně.

   Moc děkujem našim hostům ze Střední zdravotnické školy v Písku za jejich velmi pěkně a prakticky připravený program, během kterého se děti naučily velmi důležité věci do života.

A jak se program líbil dětem?

 “Nejvíce se mi líbilo, že jsme obvazovali zířata.

 “ Líbilo se mi, jak jsme masírovali figurínu a ona svítila.”

 “Mě se nejvíc líbilo, jak jsme plyšovým medvědům obvazovali nohy.”

 “Ráda jsem se učila někomu pomáhat.”

 “Moc se mi líbilo, jak nám na konci dovolili obvázat medvědy jako mumie.”

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 


autor: Miriam Sulková  2019-02-11

ZŠ Cesta má talent

V poslední den prvního pololetí dostávali žáci naší školy nejen vysvědčení za své úsilí, ale měli i příležitost předvést svůj talent – činnost, ve které vynikají. Ve škole se totiž konala tradiční talent show. Vystoupit před všemi žáky a porotou z řad nejen učitelů ale i rodičů, k tomu je třeba mít kuráž. A tu několik žáků opravdu mělo. Výsledkem byla hodina písniček, kvízu, hry na hudební nástroje, baletní či artistická čísla, nechyběl ani „hadí muž.“    Programem nás provázela moderátorka Magda ze třetí třídy. Každé vystoupení bylo něčím zajímavé, originální. Všichni účinkující byli odměněni nejen potleskem a pochvalou od poroty, ale dostali i diplom a menší dárek.  Všem se nám společně strávený čas líbil a těšíme se na další příležitost.

Jak talent show prožívali žáci?
Od 10:45 do 13:00 byla talent show 1. stupně. Sešli jsme se v tělocvičně. Děti zpívaly, vyprávěly vtipy,
hrály příběhy. Všem se to líbilo. Hlavně porotě, kterou tvořily ženy (učitelka, asistentka a 2 maminky).
Nám se líbily dvě holky, Říkaly vtipy, které dávaly smysl a pobavily nás. Zvítězila popletená pohádka,
Filip s kytarou, Maruška s piánem a Peťa s pejskem Čendou. Dostali za odměnu knížky o Bohu. Talent
show byla nejlepší, co kdy byla.
David, Štefan a dva Honzové z 5. třídy

Více fotografií naleznete ve fotogalerii. 

 


autor: Miriam Sulková  2019-02-06

Pasování prvňáčků na rytíře pera

Součástí oslav 1. vysvědčení u prvňáčků se stala i slavnost předávání per. Každý žáček byl pasován na rytíře pera. Od dnešního dne mohou psát svým perem ve škole i doma.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2019-01-31