Aktuality


Když děti nemusí do školy...

Určitě vás zajímá, jak u nás probíhá domácí škola, co asi dělají učitelé, jak se daří dětem doma.

Od prvního zajásání, že máme delší prázdniny, už uběhly skoro tři týdny. První týden byl nejnáročnější pro rodiny s dětmi. Většina z nich se musela poprat s nastavením určitého režimu. I učitelé hledali způsob, jak co nejlépe dětem zpřístupnit učivo. Pro děti z prvního stupně připravují paní učitelky většinou rozpis práce na každý den zvlášť, je tam i přesný postup, jak mají rodiče dětem látku vysvětlovat. Zároveň děti posílají fotky a dopisy učitelkám. Také paní vychovatelky připravují pro děti volnočasové aktivity, které pojmenovaly Do-Písek. Je to takový časopis ve formě dopisu s návody na různé hry, vaření, výrobu a také obsahuje třeba fotky z přírody nebo fotky, které poslaly děti. Do-Písek vytváří most mezi školou a rodinou. Nezapomínáme ani na slovíčko, které je nejen pro děti, ale můžou z něj čerpat i dospělí.  Děti z druhého stupně dostávají vždy v pondělí práci na celý týden. Mají možnost komunikovat s učiteli emaily, telefonem a nově budeme zkoušet i ITC technologie, aby mohly děti spolu s učitelem komunikovat napřímo. Jsou i učitelé, kteří natáčejí video jako výklad látky a taky osobní vzkazy dětem. Myslím, že děti ta výuka může vést k větší samostatnosti a zodpovědnosti, kterou pak určitě využijí na střední škole nebo v osobním životě.

Pokud by byl někdo, kdo těžce zvládá tuto situaci a potřeboval by poradit, je na telefonu paní psycholožka. Posílá i zajímavé články, které si můžou rodiče přečíst.

Samozřejmě, že nám všem i učitelům i dětem chybí osobní kontakty a moc se těšíme, až se zase rozběhne školní vyučování. Nicméně se domnívám, že je teď jedinečná možnost být spolu jako rodina.  V dnešní zrychlené době jsou tyto chvíle velmi vzácné.  

Přejeme všem Boží pokoj a moudrost v těchto dnech.

Gražyna Pospíchalová

 


autor: Miriam Sulková  2020-03-31

Aktuální informace k zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Akltuální informace k zápisu naleznete na úřední desce školy. 


autor: Richard Váňa  2020-03-24

Aktuální výzva Města Písek

SPOLU ZVLÁDNEME I KORONAVIRUS
Podle aktuálního nařízení Vlády ČR nesmí lidé v Česku od středy 18. března vycházet ven bez ochrany obličeje. Prosíme, respektujte to! Trocha nepohodlí s tím spojeného může zachránit život Vám, vašim blízkým, přátelům, sousedům, kolegům, spoluobčanům.

BUĎME OHLEDUPLNÍ

Na veřejnosti vždy choďte se zakrytými ústy a nosem rouškou. Není-li nařízeno jinak, můžete použít i šátek, šálu, či jiný vhodný prostředek). Rouška je dnes symbolem ohleduplnosti! Vás sice před nákazou zcela neochrání, ale v případě, že onemocníte (a třeba o tom ještě ani nevíte), chráníte své okolí.

 • Nekašlejte a nekýchejte přímo do dlaní, ale do papírového kapesníku.
 • Často si myjte ruce mýdlem. V obchodech a MHD noste rukavice.
 • Vyhýbejte se lidem s respiračním onemocněním.
 • Omezte pobyt na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu.
 • Dodržujte odstupy od jiných osob (cca 2 metry).
 • Preferujte bezdotykový kontakt na veřejnosti (především nepodávejte ruku), ale i doma u seniorů či jinak oslabených členů rodiny.
 • Obstarávat nákupy by měl pouze jeden člen rodiny pro všechny.
 • Svého lékaře osobně navštivte pouze v akutním případě. Konzultaci řešte telefonicky, recept si nechte zaslat elektronicky.
 • Máte-li příznaky nemoci (horečka, dušnost, kašel, bolest svalů, únava), jste v karanténě nebo máte již nemoc potvrzenou lékařem, nevycházejte ven! O nákup či vyzvednutí léků požádejte své blízké nebo známé. Nemáte-li takové osoby v dosahu, volejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

BUĎME VŠÍMAVÍ

Někteří lidé jsou ohroženější než jiní a měli by kontakty venku omezit na minimum. Znáte ve svém okolí osamělého seniora, chronicky nemocného nebo zdravotně postiženého člověka, který nemá v dosahu svou rodinu ani nikoho blízkého? Zavolejte na telefonní číslo 382 214 245 nebo 382 213 974, kde nahlásíte jméno a bydliště osoby, která potřebuje pomoc především s obstaráním základních potravin a léků.

BUĎME PŘIPRAVENI

postarat se vlastními silami o své rodiče, prarodiče, nemocné či jinak oslabené rodinné příslušníky, pro které není vhodné vycházet ven, a to zejména tak, že jim zajistíme potraviny a léky. Pokud tuto péči nezvládnete sami, obraťte se na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

BUĎME SOLIDÁRNÍ

Ujistěte se, zda Vaši přátelé, známí, kolegové, sousedé, kteří žijí sami a jsou v karanténě či nemocní, mají zabezpečeny základní potraviny, léky apod. Je-li to možné, nakupte jim. Nákup nechejte za dveřmi a finančně se vyrovnejte po skončení karantény či uzdravení. Nemůžete-li jim pomoci, zavolejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974 nebo jim kontakt předejte.

Děkujeme!

Město Písek, 18. března 2020


autor: Miriam Sulková  2020-03-19

Společná nejen ranní káva

            V pátek před prázdninami  ožila naše škola již před 7. ranní hodinou. Tento den jsme nesnídali doma, ale již po několikáté ve škole.

            Snídani měli tentokrát v režii rodiče a paní učitelky žáků 1. a 2. třídy. Ti přišli nejdříve.  Kromě pestrého výběru jídla ochotní rodiče každému zájemci uvařili lahodnou kávu a děti měly na výběr  různé druhy džusů nebo mléko.

            Přestože jídla bylo dost, smyslem našich snídaní je společně strávený čas. Chvíli  posedět, neřešit prospěch a povídat si třeba o nových receptech či plánech na prázdniny.  Před osmou hodinou jsme se všichni přesunuli do tělocvičny k rannímu slovíčku, připraveném žáky 5. třídy. Zazpívali nám písničku o dětech z různých koutů naší země a  dozvěděli jsme se zajímavosti o zemích, kde by chtěli bydlet.

Na závěr jsme se rozloučili přáním příjemných prázdnin, a kdo chtěl, mohl přispět na přístavbu nové školní budovy. Všem děkujeme.


autor: Miriam Sulková  2020-03-06

Ohlasy žáků na návštěvu radnice

Postřehy ze setkání na radnici s 1. místostarostou panem Petrem Hladíkem

a tiskovou mluvčí paní Irenou Malotovou

Co se vám líbilo?

 • Jejich přístup
 • Líbila se mi část, kdy jsme prezentovali naše programy a p. Hladík odpovídal, nad čím se z toho už radnice zamýšlí
 • Že jsme se koukli do několika odborů a tam nám úředníci řekli, jakou mají funkci
 • Dobrá organizace naší návštěvy
 • Že jsme viděli kancelář starostky, klíč od brány a řetěz paní starostky
 • Mohli jsme jít na balkón
 • Tisková mluvčí to dobře zorganizovala
 • Že nás pan 1. místostarosta provázel po celé radnici
 • Zasedací místnost, obřadní místnost

Co pro vás byla zajímavá informace?

 • Že město má svého architekta
 • Že p. Hladík řekl něco o pumptracku, jak je super
 • Něco z historie Písku
 • kronika osobností Písku
 • Že město je zřizovatelem hodně škol
 • Některé plány do budoucna

Co byste panu Hladíkovi přáli?

 • Ať zůstane stejný
 • Aby se mu dál dařilo
 • Ať vás zvolí i příště
 • Ať se mu podaří uskutečnit plány, o kterých nám říkal
 • Hodně úspěchů, ať máte vy radní nové přístupy a dobré ohlasy a ať na vás lidé tolik netlačí

Chceme tímto velmi poděkovat za Váš čas i otevřenost.  Paní Malotové děkujeme za ochotu a skvělou organizaci naší návštěvy i za fotku, kterou slíbila poslat …. a poslala :-)

Žáci 7. a 8. třídy ZŠ Cesta


autor: Miriam Sulková  2020-03-04

Svátek poezie

 Poslední únorový týden se sešli žáci z 1. i 2. stupně na chvilce s poezií či krásnou prózou. Ti nejstatečnější z třídních kol potěšili publikum svou osobitou recitací.

Prvňáčci se naučili básničky o písmenkách, vláčku či žabce. Byli roztomilí a kurážní.  V první kategorii upoutali ti recitátoři, kteří nespěchali a dokázali vyjádřit emoce, jež v básničkách vystopovali. Ve druhé kategorii se objevila i próza. Recitátorky již měly cit pro frázování, věděly dobře, co sdělují. Zkrátka - byly uvěřitelné. Vybrat jen dvě z nich do okresního kola bylo těžké.

Ve třetí a čtvrté kategorii se sešlo méně žáků. Někteří měli již náročnější texty, vyžadující porozumění, vcítění se do pocitů hrdiny.

 Vše bedlivě sledovala porota sestavená z pedagogů. A publikum, které své spolužáky odměnilo potleskem za odvahu i zajímavé texty.

Článek zapsala Mgr. Jana Slavíková


autor: Miriam Sulková  2020-03-02

Knoflíkové trhy

Po celý školní rok mladší žáci průběžně sbírají knoflíky. Ne, že by je sbírali ze země. Knoflíky dostávají od paní učitelky jako odměnu za aktivitu v hodinách, dobré chování, vzorně vypracovaný domácí úkol a jiné příkladné jednání.  Knoflíky  však mohou  nejen získat, ale i o ně přijít.

A pak  to přijde. Událost, na kterou se těší: knoflíkové trhy. V tomto školním roce se konaly již po druhé.   Než ale děti začaly nakupovat, zahrály pro rodiče příběh o Truhláři a jeho nástrojích. Nástroje se nemohly dohodnout, kdo je na světě nejdůležitější. Pohádka nakonec dobře skončila a nástroje společnými silami vyrobily kolébku, která bude chovat nový život.
Po pohádce se děti vydaly nakupovat. K placení používaly poctivě nasbírané knoflíčky. Výběr věcí, které si děti koupily, byl velký a všechny udělaly radost.

Z trhů měly radost nejen děti, ale i rodiče, kteří se akce účastnili a  patří  jim velký dík. Budeme se těšit na závěrečné červnové knoflíčkové trhy, které už budou mít lehký nádech letních  prázdnin.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

 

 


autor: Miriam Sulková  2020-02-28

Únorová Cestička

Na únorové Cestičce provázela budoucí prvňáčky pohádka Boudo, budko a všechna zvířátka, která k ní patří. Děti se se zvířátky seznámily, vytleskaly si jejich názvy, hledaly v nich písmenka, která znají. Obtahovaly myšku Hrabalku a dokreslovaly skoky žabky Kuňkalky. Hráli jsme hry, ve kterých jsme rozvíjeli komunikaci a přemýšlení. Děti také pracovaly s domečkem s mřížkou a pokládaly správně obrázky - zvířátka, učily se také, co je řádka a sloupeček.
Těšíme se na všechny na další Cestičce!

autor: Miriam Sulková  2020-02-27