Sbírka

Aktuání stav sbírkového konta

 78.691 Kč
 
Děkujeme všem dárcům:
52.241 Kč sbírky na koupi pozemku při shromážděních zřizovatele (CB Písek - Elim)
  7.000 Kč Tembyovi
  4.450 Kč Samuel Hejzlar
10.000 Kč dárce si nepřeje být zvěřejněn
  5.000 Kč anonymní dárce

autor: Miriam Sulková  2019-10-23