Aktuální situace

    

  • Realizaci stavby očekáváme v období březen - červen 2020
  • Teplárna Písek plánuje položení nového teplovodu na období únor - březen 2020.
  • Připravujeme podklady k uzavření smlouvy s dodavatelem a k uzavření úvěrové smlouvy.
  • V lednu očekáváme vydání stavebního povolení.
  • 2. ledna bylo vydáno souhlasné stanovisko k přeložce vodovodu.
  • Dne 18.12 byla uzavřena smlouva s městem Písek o koupi pozemků pro stavbu. Kupní cenu 497.854 Kč jsme byli schopni zaplatit z darů. Všem dárcům děkujeme.
  • Dne 3.10. 2019 zastupitelstvo Města Písek schválilo smlouvu o prodeji pozemku.
  • Teplárna Písek připravuje položení nového teplovodu poblíž pozemku, kde bude škola stát.
  • Probíhá jednání s ČEVAK, a.s. ohledně přeložky a přípojky vodovodu, což je poslední krok k vydání stavebního povolení.

autor: Miriam Sulková  2019-10-23