Aktuální situace

  • Probíhá jednání s ČEVAK, a.s. ohledně přeložky a přípojky vodovodu, což je poslední krok k vydání stavebního povolení.
  • Teplárna Písek připravuje položení nového teplovodu poblíž pozemku, kde bude škola stát.
  • Dne 3.10. 2019 zastupitelstvo Města Písek schválilo smlouvu o prodeji pozemku.

autor: Miriam Sulková  2019-10-23