Stravování


<  Jídlo do naší školní jídelny - výdejny dovážíme ze školní jídelny při ZŠ TGM. Děti mají možnost výběru ze dvou jídel. Výběr jídel probíhá 1 x týdně na celý příští týden přímo ve škole po obědě.


Odhlašování obědů

 

Obědy se odhlašují u vedoucí stravování p. Miriam Gregarové na telefonu 731426876, případně na e-mailové adrese obedy@zscesta.cz, vždy den předem - nejpozději do 11 hodin.

Bližší instrukce naleznete v  Řádu školní jídelny - výdejny.


autor: Petra Topinková  2015-08-20

Ceny stravného

25,- Kč za oběd pro děti 6 – 10 let

27,- Kč za oběd pro děti 11 – 14 let

Jídelníček školní jídelny ZŠ TGM najdete na: http://www.e-deska.cz/zspisekjid/  


autor: Gražyna Pospíchalová  2014-11-19

Jogurtový čtvrtek

Po dobré loňské zkušenosti pokračuje mléčný režim formou jogurtového čtvrtku. Účast dětí je dobrovolná.

Je to čtvrteční svačinu o velké přestávce (9.55 - 10.15), kdy děti dostanou ovocný jogurt v misce.

Jde o domácí mléčný výrobek z Vrcovické minimlékárny.

Cena: 8 Kč za 150 g ovocného jogurtu

Platba na 1. pololetí - 8 Kč x 18 týdnů = 144 Kč / žák

Platbu prosím odevzdejte třídní učitelce do konce září.

Více o produktech z Vrcovické minimlékárny najdete na http://www.minimlekarna.cz


autor: Gražyna Pospíchalová  2014-11-19