Omluvenky

Omluvenka z výuky

Jméno a Příjmení žáka: 

Datum nepřítomnosti: 

Důvod nepřítomnosti: 

V době nepřítomnosti odhlásit obědy: 

Kontaktní osoba

Jméno a Příjmení rodiče: 

Telefon: 

E-mail: 

On-line omluvenka slouží k omluvě nepřítomnosti žáka. Má stejně jako telefonická omluva pouze informativní charakter. Po návratu žáka do školy je nutné omluvit jeho absenci v žákovské knížce.

 

 

 


autor: Richard Váňa  2015-09-15