Finance a platby

Instrukce k platbám

Hlavním zdrojem financování základní školy a školní družiny jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 800,- Kč měsíčně. (12x 800,- Kč) 

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice dle § 27 zák. č. 317/2008 (školský zákon).

Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 150,- Kč měsíčně a v klubu 100,- Kč měsíčně.

Škola zajistí žákům stravování ve školní jídelně - výdejně. Žáci hradí běžnou cenu oběda.

Cena oběda: děti 6 – 10 let za 25,- Kč za oběd, - děti 11 – 14 let za 27,- Kč za oběd

Obvyklý způsob úhrady je formou svolení k inkasu.

Celková částka bude z účtu strhávána kolem 20. dne v  měsíci.

Číslo účtu pro nastavení svolení k inkasu: 2900650403/2010


autor: Richard Váňa  2014-11-19