Družina

Pestrá družina

V družině se rozhodně nenudíme. Podnikáme mnoho zajímavých aktivit anebo si jen tak spolu hrajeme. Hlavní je, že se při tom hodně nasmějeme!

Více fotografií můžete najít zde.


autor: Miriam Sulková  2018-01-19

Družina ve Sladovně

Ve čtvrtek 15.9.2016 jsme se s dětmi z družiny vypravili do kouzelné tiskařské dílny do Sladovny. Děti si hrály, objevovaly tvůrčí svět tiskových technik i volně tvořily dle své fantazie. Více se dozvíte z obrázků v naší galerii.

  


autor: Olga Kabátová  2016-10-26

Základní informace o družině

Školní družina má ve školním roce 2020/21 dvě oddělení.
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 150,- Kč měsíčně.

Podrobné instrukce najdete v Řádu školní družiny.

Kontaktní telefon do družiny:

1. třída: 703 493 752   2. a 3. třída: 731 194 738

Provoz školní družiny:

ranní:                6:30 - 7:30 hod
odpolední:        12:00 - 16:30 hod

Činnost školní družiny

Při odpoledním zaměstnání vychovatelky s dětmi pracují ve čtyřech okruzích činnosti:

Ø      Zájmová činnost

–  esteticko-výchovná
–  hudební, hudebně  pohybová,  výtvarná,  literárně dramatická
–  pracovně technická
–  přírodovědná

Ø      Odpočinková činnost

–  individuální a skupinové hry
–  hry s hračkami a stavebnicemi 
–  stolní hry, společenské hry 
–  volné kreslení 
–  poslech pohádek, poslech hudby, četba 

Ø      Rekreační činnost

–  sportovní aktivity
–  vycházky
–  společenské hry

Ø      Příprava na vyučování

–  didaktické  hry,  tematické  vycházky  a  další  činnosti,  které  upevňují  a rozšiřují poznatky, které žáci získali ve školním vyučování 

Žák vstupuje do školní družiny v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na přihlášce pro školní rok 2020/21. Odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče družině písemně v notýsku vzkazů pro družinu. 


autor: Gražyna Pospíchalová  2014-11-19

Družina ve sladovně

Ve středu 23.3. navštívily naše děti v rámci družiny Sladovnu s programem. Užily si putování vlakem ze Stodu u Plzně do Hamburku a odtud do Londýna a lodí na ostrov dlouhého bílého oblaku vstříc nové budoucnosti a novým dobrodružstvím...

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.


autor: Petra Topinková  2016-03-30

Módní přehlídka 2015

V pondělí 16.11. se v družině ZŠ Cesta uskutečnila módní přehlídka.

Soutěžilo se v několika kategoriích např.: společenské a sportovní oděvy. Byly rozdány korunky krásy, každopádně všechny modely byly úžasné. Jednotliví účastníci se octli v rukou odborníků, kteří je měli za úkol zkrášlit.

Módní přehlídku si všichni velmi užili a pro velký úspěch se v prosinci bude konat pokračování na téma: volná variace zimního modelu.

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.


autor: Petra Topinková  2015-11-23

Návštěva Sladovny

V září jsme se s dětmi v rámci odpolední družiny vydali za mluvící velrybou, podívali jsme se do hlavy velkého trpaslíka skrze “Trpaskop” a zjišťovali, co je to “Štěkafon”. Děti si vyzkoušely knoflíkové houpačky, pavoučí prolejzačku i prolejzačku z nalezených velrybích brýlí. Objevili jsme i slony jezdící na skateboardu, kteří uměli tančit rockenroll a chodit po laně. To vše v prostoru písecké Sladovny, v interaktivní expozici Trnkova Zahrada.

Další odpoledne jsme s dětmi vstoupili do nového světa plného dobrodružství. Ocitli jsme se kdesi pod zemí, poznávali, jaké to je být a myslet jako mravenec, jak si společně hrát i snít. Dostali jsme se do světa hmyzího společenství a rozvíjeli vztah a respekt k ostatním obyvatelům naší planety ve spletitém labyrintu různých tunelů, komůrek a chodeb v sále Nízkých trámů písecké Sladovny.


autor: Alena Pospíšilová  2015-10-21

"Človíčkování" v Prácheňském muzeu

Od poloviny května putujeme s Človíčkem do minulosti v Prácheňském muzeu. Během připraveného programu (hodinku každou středu v rámci odpolední družiny) trávíme čas v době kamenné, ve středověkém městě, stylově oblékáme papírového človíčka dle dobových zvyků a postavení...

Chystáme ještě společnou návštěvu u našich prababiček a pradědečků, zastavíme se i u spisovatelů a hudebních skladatelů. Najdeme si také chvilku mezi živými rybičkami. Prostě si s dětmi užíváme společné „človíčkování“. Více fotografií z návštěv muzea si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


autor: Alena Pospíšilová  2015-06-05