O nás

Naše vize

Vzdělané mladé osobnosti se zdravým vztahem k Bohu, k sobě a k lidem.


autor: Miriam Sulková  2020-01-23

Poslání

Poskytujeme žákům kvalitní vzdělání a vychováváme je na základě křesťanských hodnot.


autor: Miriam Sulková  2020-01-23

Klíčové hodnoty

          Bezpečné prostředí

  Usilujeme o  bezpečné prostředí, otevřenou komunikaci, vzájemnou úctu a respekt ve spolupráci    s rodinou.

Kvalita

              Usilujeme o kvalitní a všestranný rozvoj žáka ve všech oblastech do plnosti jeho potenciálu.  

           Týmovost

   Usilujeme o pravdivost, vzájemný respekt a spolupráci v týmu školy i mezi žáky. 

Přínos pro společnost

               Usilujeme o to, aby učitelé, zaměstnanci i žáci byli přínosem pro společnost.

            Víra

   Usilujeme, aby zdrojem naší motivace, hodnot, inspirace, vedení a služby byl Ježíš Kristus.

 


autor: Miriam Sulková  2020-01-23