Kontakty

Tabulka kontaktů

Fuknce Jméno a příjmení Telefon Email
ředitel Ing. Richard Váňa 608 405 252 vana@zscesta.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Gražyna Pospíchalová 777 552 880 pospichalova@zscesta.cz
metodik prevence Mgr. Jana Slavíková 732 527 288 slavikova@zscesta.cz
​školní psycholog a speciální pedagog ​Mgr. Eva Záluská ​776 126 008 ​zaluska@zscesta.cz
družina 1. třída Štědrá Jitka 703 493 752 druzina@zscesta.cz
družina 2. a 3. třída Kubištová Pavla, Dis. 731 194 738 druzina@zscesta.cz
školní klub Homolová, Šanderová, Dubayová 703 493 753 klub@zscesta.cz
stravování Miriam Gregarová, DiS. 731 426 876 obedy@zscesta.cz
třídní učitelka  pro 1. třídu Mgr. Helena Klímová   klimova@zscesta.cz
třídní učitelka pro 2. třídu Mgr. Věra Chvalová  777 627 617 chvalova@zscesta.cz
třídní učitelka pro 3. třídu a učitelka Př, M, Inf Mgr. Věra Soukupová, Ph.D. 607 885 067 soukupova@zscesta.cz
třídní učitelka pro 4. třídu Ing. Miroslava Majerová   majerova@zscesta.cz
třídní učitelka pro 5. třídu Mgr. Gražyna Pospíchalová 777 552 880 pospichalova@zscesta.cz
třídní učitelka pro 6. třídu  Mgr. Hana Myslivcová 724 410 380 myslivcova@zscesta.cz
třídní učitelka pro 7. třídu Mgr. Jana Slavíková 732 527 288 slavikova@zscesta.cz
 třídní učitelka pro 8. třídu Mgr. Veronika Skuhrová   skuhrova@zscesta
třídní učitel pro 9. třídu Mgr. Ondřej Blažek, Ph.D.   blazek@zscesta.cz
učitelka AJ Mgr. Lenka Železná   zelezna@zscesta.cz
učitelka  Aj, NJ Bc. Kateřina Morozová   morozova@zscesta.cz
učitelka  M, Fy Ing. Lucie Bodnárová, Ph.D.   bodnarova@zscesta.cz

 Naši školu můžete sledovat i na facebooku. 


autor: Richard Váňa  2014-11-08

Základní škola Cesta

U Výstaviště 463,397 01 Písek
telefon: 608405252
e-mail: zscesta[at]zscesta.cz
IČ: 02 716 135
Číslo účtu: 2900650403/2010
Právní forma: školská právnická osoba
Datum zapsání do rejstříku školských právnických osob: 1.9.2014

Zřizovatel:
Sbor Církve bratrské v Písku - Elim, U Výstaviště 463, Písek 397 01
IČ: 73635367

 Web: CB Elim


autor: Richard Váňa  2014-11-08