Školní klub


l  Věk: žáci druhého stupně~Čas: Středa 13:00-16:30~Čtvrtek 12:00-16:30~Cena: zdarma~Vedoucí: Mgr. Jana Vlasáková Žáci docházejí do klubu po skončení výuky (2x týdně) a náplní jsou zejména činnosti odpočinkového, relaxačního a zájmového rázu. Školní klub doplňuje vzdělávání dětí v oblastech, které nejsou přímou součástí vyučování, pomáhá budovat, rozvíjet a posilovat klíčové kompetence dětí. Jedním z cílů školního klubu je nabídnout žákům smysluplné trávení volného času po skončení výuky, rozšířit a objevit nové možnosti aktivit. Docházka do klubu je dobrovolná a zdarma.


Záčátek školního klubu

Školní klub zahájil svou činnost na začátku října. Scházíme dvakrát týdně.

Společně jsme navštívili píseckou elektrárnu, venku podnili řadu zajímavých aktivit a užili si spousty legrace.

Mimo to máme v klubu prostor pro zábavné hry a poznávání sebe sama i ostatních spolužáků.

Více fotografií naleznete zde.

 


autor: Petra Topinková  2015-10-21