Školní klub


l  Věk: žáci druhého stupně~Čas: Středa 13:00-16:30~Čtvrtek 13:00-16:30~Cena: 100 Kč měsíčně~Vedoucí: Mgr. Jana Vlasáková a Jiří Cipín Žáci docházejí do klubu po skončení výuky (2x týdně) a náplní jsou zejména činnosti odpočinkového, relaxačního a zájmového rázu. Školní klub doplňuje vzdělávání dětí v oblastech, které nejsou přímou součástí vyučování, pomáhá budovat, rozvíjet a posilovat klíčové kompetence dětí. Jedním z cílů školního klubu je nabídnout žákům smysluplné trávení volného času po skončení výuky, rozšířit a objevit nové možnosti aktivit. Docházka do klubu je dobrovolná.


Záčátek školního klubu

Školní klub zahájil svou činnost na začátku října. Scházíme dvakrát týdně.

Společně jsme navštívili píseckou elektrárnu, venku podnili řadu zajímavých aktivit a užili si spousty legrace.

Mimo to máme v klubu prostor pro zábavné hry a poznávání sebe sama i ostatních spolužáků.

Více fotografií naleznete zde.

 


autor: Petra Topinková  2015-10-21