Dramatický kroužek


J  Dramatický kroužek se schází každé pondělí od 13:30 do 15:00. Věk: 6 - 10 let Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Slavíková a Mgr. Helena Klímová Cena: 300 Kč za pololetí