Aerobik a tanec


?  Věk: 6 - 13 let Čas: pondělí 13:30 - 14:30 Cena: 500 Kč za pololetí Vedoucí: Mgr. Michaela Sulková


Aerobik měl svou premiéru

Podle slov některých žákyň je Aerobic ten nejlepší kroužek. Cvičíme, tančíme a jsme v neustálém pohybu. Hodně skáčeme na švihadlech, začínáme s gymnastikou na žíněnkách a děvčata si také pravidelně vymýšlejí své krátké sestavy K tomu nám hraje hudba a předcvičuje naše nová paní učitelka. Všechny nás to moc baví.

Začali jsme  nacvičovat společnou sestavu, kterou všem zanedlouho ukážeme. 


autor: Miriam Sulková  2018-10-02