Aktuality


Svátek poezie na Cestě

 12. března se učebna 6. třídy zaplnila dětmi, které si přišly vyslechnout básničky a morálně podržet své spolužáky – recitátory.  Umělecké texty si připravilo 15 žáků od první do šesté třídy. To je téměř čtvrtina dětí z celé školy. I v průběhu představení bylo patrné, že přednesem poezie či prózy žije mnoho dětí naší školy. Do okresního kola porota, složená z učitelů českého jazyka, vyslala 6 žáků.

            20. března šest statečných reprezentovalo školu na okresní přehlídce dětských recitátorů. A naši žáci si vedli výborně! Na 3. místě se zaskvěli Daniel Svoboda z 1. třídy a Dorotka Babáková z 2. třídy, čestné uznání získala Terezka Vlastníková ze 6. třídy. Z druhého místa postupuje do krajského kola Kryšpín Čibera ze 4. třídy. „Byl to můj největší životní úspěch,“ sdělil Kryšpín, když se vrátil ze soutěže. A už se těší na další umělecký zážitek.

            Děkujeme všem recitátorům i učitelům, kteří je připravovali (p. učitelky Radka Krištůfková, Helena Klímová, Veronika Skuhrová, Jana Slavíková a pan učitel Ondřej Blažek). Důležitou součástí radosti a úspěchu jsou i ti, kteří naše recitátory podporovali – spolužáci a rodiče. Je pěkné, že v digitální době má mluvené slovo na naší škole tolik příznivců.         

 

Jana Slavíková

Další fotografie naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-03-23

Mobilní planetárium

Kde se může potkat lední medvěd s tuňákem? No přeci v létající ponorce, která startuje ze severního pólu a objevuje tajemství vesmíru společně s černou pasažérkou chobotnicí. Ve francouzském 3D filmu se žáci 1. a 2. třídy spolu s méďou a tučňákem pobavili a dozvěděli spoustu zajímavých informací o vesmíru. Koncem března totiž naši školu navštívilo pojízdné planetárium. Všichni žáci měli příležitost do něj vstoupit  a vleže zhlédnout film určený jejich věkové kategorii. Byl promítaný na kopuli planetária. Mohli jsme obdivovat velikost vesmíru a celé sluneční soustavy. Nechyběl ani prostor pro otázky a zajímavou diskusi.  

A jak se celá akce líbila mladším dětem?

„Pobavila mě ponorka předělaná na raketu.“

„Vše bylo zábavné a poučné.“

„Ještě nikdy jsem film nesledoval vleže.“

„…Saturn je z plynu a má prstenec z ledových kousků.“

Více fotografií naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-03-21

Matematický klokan

V pátek 16. března se většina žáků naší školy zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan.  První ročník této soutěže se konal v roce 1991 ve Francii a postupně se  soutěž rozšířila do většiny evropských zemí. U nás se pořádá od roku 1995. V roce 2016 se Matematického klokana zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.

Pořadatelem soutěže  v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci                        s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

 Celkem jsme soutěžili v těchto kategoriích Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín            (6. třída). Počítání nás baví a dobrá nálada nám určitě nechyběla. Již teď se těšíme na další ročník.

Více fotografií naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-03-19

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

moc nás těší, že jste se rozhodli vybrat si pro budoucí vzdělávání svého dítěte právě ZŠ Cesta.

Termín zápisu: úterý 3. dubna 2018   9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, dále děti narozené před dnem 1. září 2011, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2017/18 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu.

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

K zápisu je nutno přinést:
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz rodiče
- Žádost o přijetí (nebo odklad) podepsanou oběma zákonnými zástupci

Žádost o odklad
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je třeba doložit i Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při podání žádosti o odklad není nutná účast dítěte u zápisu. Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2018.

Rezervace termínu zápisu
Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Bližší instrukce najdete v článku níže Elektronická rezervace termínu zápisu.

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy.


autor: Miriam Sulková  2018-03-13

Elektronická rezervace termínu zápisu

Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Předejdete tak u zápisu zbytečnému čekání. Rezervace není povinná. Kdykoliv v průběhu zápisu lze přijít i bez rezervace, je však potřeba počítat s možným zdržením, pokud se ve stejný čas sejde více zájemců. Rezervace termínu zápisu je možná od 23. března (od 9:00) do 30. března (do 18:00). Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.

Odkaz na elektronickou registraci je umístěn zde:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Cesta/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Návod k vyplnění elektronické rezervace  zde

V případě potřeby nás, prosím, kontaktuje na tel. 608405252, zscesta@zscesta.cz


autor: Miriam Sulková  2018-03-13

Den otevřených dveří


autor: Miriam Sulková  2018-02-21

OP VVV

Název projektu: Podpora inkluze na ZŠ Cesta Písek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005544

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše přiznané podpory: 311 174,-Kč

Období realizace: září 2017 - srpen 2019

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

 

 

 


autor: Miriam Sulková  2018-02-15

TALENT SHOW NA CESTĚ aneb kterak si žáci připravili odměnu za vysvědčení

V den, kdy byli žáčci, žáci a studenti odměňováni za své úsilí v prvním poločase školního roku si děti ze ZŠ Cesta připravily vystoupení pro celou školu. A co bylo tématem této show? No přece jejich talent – činnost, ve které vynikají. A někteří třeba měli jen kuráž.

            V porotě zasedli kromě učitelů i rodiče. A bylo na co se dívat! Dvě hodiny písniček, hry na hudební nástroje, baletních či artistických čísel, scénky … Diplom nakonec dostali všichni účinkující. Každé vystoupení bylo něčím zajímavé, originální. K pestrému programu přispěla i nevšední návštěva. Zavítali mezi nás pan Martin Chmelík s taneční partnerkou Karolínou Vaníškovou z tanečního souboru Písečan a předvedli nám několik tanců. Ještě jednou jim tímto děkujeme za příjemný zážitek.

            A jak se celá akce líbila dětem? Zde několik ohlasů:

·         Nejvíc se mi líbili Maty a Niky

·         Trochu jsem se styděl, ale myslím, že se mi to povedlo

·         Mně se to moc líbilo, hlavně jedna holčička z 1. třídy, která chodí na balet. A Vítek zvládne taky hru na klavír na 4 strany. Timík měl hezké přednášení, Anetka s Daníkem měli tu písničku moc hezkou. Sice já jsem se móóóc styděla, ale zvládla jsem to. Bylo to moc těžké, jmenovalo se to Taneček Sněhurky s pravou, levou rukou a pedál.

·         Vystoupení s bráškou se mi líbilo. Taky jak Timík četl Zlou tetu. A Maruška jak hrála na klavír, i když se bála.

·         Bylo to dobré být divák a zároveň i porotce.

·         … Chtělo by to, aby vyhrál jenom jeden. Jinak to bylo velmi dobré a hlavně hodně lidí podle mě improvizovalo.

·         Líbila se mi kreativita soutěžících.

·         Líbila se mi na tom soutěživost a snaživost soutěžících.

Další fotografie naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-02-06