Aktuality


Jarní schůzky Objevitelů

Sotva se oteplilo, sluníčko nás vytáhlo ven. Nejprve jsme se, v rámci akce Ukliďme svět, podíleli na zvelebování okolí školy, následně jsme vyšli hledat první kvítky jarních rostlin. A že jsme jich našli! Bylo jich více než 20 a ani se nám nevešli na fenologický strom, který nám nakreslili třeťáci. V knihovně jsme shlédli výukové video k záchranným stanicím, z nichž jsme jednu již loni navštívili (ZS Makov). Zkoušeli jsme psát tajným písmem. Pomohli jsme druhostupňákům s realizací projektu EDU-GARD: vyrobili levandulové pytlíčky i levandulový cukr. Na palačinkách nám moc chutnal.  Jen poznávačka stromů „nevyšla“ – radostně se zvrtla v hrátky v pískovišti připraveném na městkou slavnost. Čeká nás pár posledních schůzek, z nichž bude atraktivní dlouho slibovaná návštěva Zvířátkova a závěrečné překvapení.

Více fotografiíí naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-05-14

Prácheňské přebory

Dne 3. května jsme se stejně jako loni zúčastnili cyklistické a branněbezpečnostní soutěže,  která se konala na motokárovém okruhu Autoklubu Hradiště. Tentokrát jsme soutěžili v šestičlenných  družstvech rozdělených do dvou kategorií na mladší a starší žáky. Loni se nám velice dařilo a byli jsme zvědaví, zda vítězství obhájíme i letos.

Všechny družstva postupně obcházela stanoviště a  žáci plnili úkoly z branné výchovy: hod granátem, střelba ze vzduchovky na cíl, orientace v mapě a prostoru, řešení krizových situací (evakuace, dopravní nehoda, požár, black out.). Ve druhé části proběhl samotný cyklistický závod jednotlivců. Každý se snažil být v cíli první a žáci, kteří zrovna nesoutěžili, své spolužáky alespoň povzbuzovali pokřikem. Odpoledního vyhlášení  výsledků jsme se nemohli dočkat. A naši žáci opět nezklamali. V branné části se žáci páté třídy v kategorii mladších žáků umístili na prvním místě a deváťáci ve své kategorii získali druhé místo. V cyklistických závodech se nám podařilo získat celkem 13 medailí.

 Všem účastníkům gratulujeme a zaslouží si pochvalu.

Podrobnější výsledky žáků ZŠ Cesta:

Hodnocení branné části:

kategorie mladší žáci:  1. místo:  ZŠ Cesta,  tým žáků 5. třídy

kategorie starší žáci: 2. místo: ZŠ Cesta,  tým žáků 9. třídy

Cyklistika po ročnících:

ročník 2010

dívky: 1. místo: Zuzana Pfeilerová, 3. místo Magdaléna Gábiková

chlapci: 3. místo: Jiří Sulek

ročník 2009

dívky: 1. místo: Emílie Jarošová, 2. místo: Dora Babáková, 3. místo: Eliška Šťáhlavská

chlapci:  2. místo Filip Červenka, 3. místo: Matyáš Vaverka 

ročník 2008

dívky: 1. místo Hana Pfeilerová,  

ročník 2007

chlapci: 1. místo Nikola Jaroš 

ročník 2003

dívky: 2. místo Bára Houšková

chlapci: 2. místo Michal Pešička 

ročník 2002

dívky: 1. místo: Petra Fořtová 

​     Více fotografií naleznete zde.

 


autor: Miriam Sulková  2018-05-04

Návštěva z USA

V týdnu od 3. do 9. dubna jsme na naší škole měli příležitost potkávat milou návštěvu, paní Dianu Guetig, dlouholetou učitelku na Základní škole Ambleside Colorado v Denveru. Diana se zúčastnila školního výletu a spolu  s 5.  – 9. třídou navštívila město Tábor, které ji uchvátilo svou krásou.

V průběhu celého týdne navštěvovala třídy a podílela se na výuce. Všichni žáci měli příležitost slyšet rodilou mluvčí a otestovat si své znalosti anglického jazyka. Někteří žáci z řad prvňáčků se na oplátku snažili Dianu naučit několik českých slov.  Žáci deváté třídy se rozhodli s milou návštěvou strávit čas nejen ve škole, ale dopřát si i  gurmánský zážitek.   Společně s Dianou, a především bez českého pedagogického dozoru J,  vyrazili na večeři do Kozlovny.  Všichni konverzovali, co jim vědomosti stačily, a večer si náramně užili.

Pro učitele, rodiče a zájemce byla připravena beseda o školství v USA s následnou diskusí. Setkání bylo přínosné jak pro učitele, tak i rodiče.

V pátek při ranním slovíčku jsme společně zpívali oblíbenou píseň: Open the eyes of my heart, Lord. Píseň Diana zpívala do mikrofonu a my jsme tak mohli slyšet její krásný hlas. 

Můžeme říct, že návštěva se vydařila  a těšíme se na další setkání.

​Více fotografií naleznete zde.

 


autor: Miriam Sulková  2018-04-10

Voda ve škole

Ke konci března si žáci  5. a 9. třídy v tematicky zaměřených hodinách připomněli Světový den vody (23.3). Dotkli se témat - voda v krajině a voda jako součást organismů, získávání pitné vody a její nedostatek zejména v zemích třetího světa, znečišťování vody, potřeba její ochrany a odpovědné spotřeby. Zkusili si postavit akvadukt, i v nádobách nosit vodu, kterou spotřebují za jeden den či získat vodu z rašeliníku. Téma vody nás však bude výukou i životem provázet až do konce školního rok.


autor: Miriam Sulková  2018-04-09

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve škoním roce 2018/2019

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

Přijatí žáci:

1KP46

MLUHZ

G1KDN

5ZIUM

ZAJHP

HEPAU

DEJWE

2APUO

15YQS

63V6M

X9TT7

UWPS4

243SV

IIBVQ

8NEFG

 

Nepřijatí žáci - náhradníci:

U8DXA

OA92B

T78MK

DTF5N

PX0O2

TP3DL

DGF4R

Žádosti o odklad: 

2DA5H

7K6U2

3ELD3

EX679

HT6SY

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 5. 4. 2018 na webových stránkách školy: www.zscesta.cz

V Písku dne 5. dubna  2018                                       Ing. Richard Váňa, ředitel ZŠ Cesta

 

Výsledek zápisu je ke stažení zde.


autor: Miriam Sulková  2018-04-05

Svátek poezie na Cestě

 12. března se učebna 6. třídy zaplnila dětmi, které si přišly vyslechnout básničky a morálně podržet své spolužáky – recitátory.  Umělecké texty si připravilo 15 žáků od první do šesté třídy. To je téměř čtvrtina dětí z celé školy. I v průběhu představení bylo patrné, že přednesem poezie či prózy žije mnoho dětí naší školy. Do okresního kola porota, složená z učitelů českého jazyka, vyslala 6 žáků.

            20. března šest statečných reprezentovalo školu na okresní přehlídce dětských recitátorů. A naši žáci si vedli výborně! Na 3. místě se zaskvěli Daniel Svoboda z 1. třídy a Dorotka Babáková z 2. třídy, čestné uznání získala Terezka Vlastníková ze 6. třídy. Z druhého místa postupuje do krajského kola Kryšpín Čibera ze 4. třídy. „Byl to můj největší životní úspěch,“ sdělil Kryšpín, když se vrátil ze soutěže. A už se těší na další umělecký zážitek.

            Děkujeme všem recitátorům i učitelům, kteří je připravovali (p. učitelky Radka Krištůfková, Helena Klímová, Veronika Skuhrová, Jana Slavíková a pan učitel Ondřej Blažek). Důležitou součástí radosti a úspěchu jsou i ti, kteří naše recitátory podporovali – spolužáci a rodiče. Je pěkné, že v digitální době má mluvené slovo na naší škole tolik příznivců.         

 

Jana Slavíková

Další fotografie naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-03-23

Mobilní planetárium

Kde se může potkat lední medvěd s tuňákem? No přeci v létající ponorce, která startuje ze severního pólu a objevuje tajemství vesmíru společně s černou pasažérkou chobotnicí. Ve francouzském 3D filmu se žáci 1. a 2. třídy spolu s méďou a tučňákem pobavili a dozvěděli spoustu zajímavých informací o vesmíru. Koncem března totiž naši školu navštívilo pojízdné planetárium. Všichni žáci měli příležitost do něj vstoupit  a vleže zhlédnout film určený jejich věkové kategorii. Byl promítaný na kopuli planetária. Mohli jsme obdivovat velikost vesmíru a celé sluneční soustavy. Nechyběl ani prostor pro otázky a zajímavou diskusi.  

A jak se celá akce líbila mladším dětem?

„Pobavila mě ponorka předělaná na raketu.“

„Vše bylo zábavné a poučné.“

„Ještě nikdy jsem film nesledoval vleže.“

„…Saturn je z plynu a má prstenec z ledových kousků.“

Více fotografií naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-03-21

Matematický klokan

V pátek 16. března se většina žáků naší školy zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan.  První ročník této soutěže se konal v roce 1991 ve Francii a postupně se  soutěž rozšířila do většiny evropských zemí. U nás se pořádá od roku 1995. V roce 2016 se Matematického klokana zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.

Pořadatelem soutěže  v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci                        s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

 Celkem jsme soutěžili v těchto kategoriích Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín            (6. třída). Počítání nás baví a dobrá nálada nám určitě nechyběla. Již teď se těšíme na další ročník.

Více fotografií naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-03-19