Aktuality


Výlet do Tábora

V sobotu 10.11. jsme se vypravili vlakem do Tábora, kde jsme na "Trojvstupenku" navštívili Muzeum čokolády a marcipánu, Muzeum Lega a Filmovou zbrojnici - Housův mlýn. Přestože počasí bylo chladné, my jsme si to skvěle užili :) 

Více fotografiíí naleznete zde.     

 


autor: Miriam Sulková  2018-11-21

Od kravičky do mističky - cesta jogurtu

Každý čtvrtek máme jogurtovou svačinu. Rodina jedné žákyně provozuje minimlékárnu a jogurt v ní vyrobený si mohou žáci zakoupit ke svačině. Cílem projektu bylo seznámit žáky s jednotlivými kroky, kterými jogurt při výrobě prochází. Páťáci svým spolužákům – netradiční metodou tzv. živých knih představili  Cestu jogurtu. Povídáním a aktivitami na jednotlivých stanovištích došli „od kravičky do mističky“. Žáci mohli ochutnat máslo vyrobené páťáky a porovnat ho s málem ze supermarketu, ochutnat výrobky pocházející z mléka, odhadovat jeho množství nadojené za den u konkrétních hospodářských zvířat. Mezi další aktivity projektu patřilo hlasování o nejoblíbenější jogurtovou příchuť a zamyšlení se nad obaly. Součástí byly výpočty množství a plochy obalových materiálů - krabiček od mléka (na počet žáků školy). Hledání pro přírodu odpovědnějšího řešení (velká balení, vratné či šetrné obaly apod.).

Více obrázků naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2018-11-12

Pod pokličkou Objevitelů

Na podzim proběhly v přírodovědných klubech schůzky zaměřené na chov domácích mazlíčků. Po teoretickém seznámení s chovatelstvím si děti mohly své mazlíčky na schůzky přinést. Kromě křečka, morčete a želv se nám představili i strašilky australské, agama vousatá a švábi. Názorně jsme tak mohli přihlížet potravnímu řetězci v praxi (agama – šváby).

Další týden se mohli Objevitelé dozvědět informace k chovatelství hadů a jako bonus se seznámit se životem užovky červené. Někteří z nich se tak tak poprvé dozvěděli, proč na ně hadi vyplazují jazyk, zjistili, že plazi nejsou slizcí, viděli, jak se hadi pohybují a hlavně překonali samy sebe, když je užovka Žofie omotávala kolem rukou, krku, nohou… 

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-11-09

V parku U Výstaviště vyrostla lípa svobody

Od neděle 28. října se na Výstavišti vzhůru k nebi tyčí nový strom – lípa svobody. Strom republiky, oděn do trikolóry, v rámci mezigenerační spolupráce společně sázeli žáci, rodiče a přátelé ZŠ Cesta a její zřizovatel Sbor Církve bratrské Elim. Do života ho provázely modlitby a prosby za národ a poděkování za svobodu.

Naše poděkování patří i pracovníkům Odboru životního prostředí a Městských služeb, kteří nám strom poskytli a pomohli s jeho usazením.


autor: Miriam Sulková  2018-11-05

Ochutnávka jablíček

Žáci první třídy přinesli do školy každý jedno jablko. Jablka byla celý týden vystavena na třídní výstavce. Obdivovali jsme jejich barvy, velikosti, rozdíly i shody. V pátek byla jablka rozkrájena a žáci je pomocí víček bodovali. Nikdo nevěděl, komu dané jablko zrovna patří (samozřejmě kromě paní učitelky, paní asistentky). Ohodnotili jsme tak jablka podle chuti. Diplom dostala spravedlivě první tři místa a dále všichni za účast.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-11-02

Drakiáda aneb jak pouštět draky, když nefouká vítr

V sobotu 20. října dopoledne  jsme se sešli před hostincem U báby Lišků v Semicích – učitelé, rodiče a děti s draky. Dospělí přemýšleli, jak budeme draky pouštět, když se okolo nepohnul ani lísteček. Ale dětem to vůbec nevadilo. Začaly s draky běhat do kopce a z kopce po vedlejší louce. A když běhaly dost rychle, draci za nimi krásně létali. Děti byly spokojené, že draci létají a rodiče byli spokojení, že se děti uběhají.

Asi po hodině jsme se přesunuli k Lesovně na Flekačky. Tady pro nás měla paní Skřivanová (z Lesovny) připravený terénní program, jak jinak než na téma „Les“. Museli jsme zdolat 5 stanovišť a na nich splnit různé více či méně zapeklité úkoly. Za to jí patří naše velké poděkování.

Po vyhodnocení odpovědí následovala odměna. Samozřejmě pro všechny – opékání buřtů, klobásek a jiných dobrot na ohništi před hostincem. Kdo chtěl, mohl si místo opékání vybrat z nabídky slaných i sladkých jídel připravených v hostinci.

Děti ocenily dětské hřiště i možnost vyrobit a ozdobit si papírového minidraka na památku. Dospělí si popovídali u kávy či pivečka.

Strávili jsme společně  pěkné dopoledne, někteří zůstali i v odpoledních hodinách. A všichni se už těšíme na další podobnou akci.

Další obrázky naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2018-10-31

Jak jsme na ZŠ Cesta prožívali 100. výročí založení Československé republiky

STALETÉ KOŘENY 

            16. října přijel k nám do školy Jirka Folta, lektor vzdělávacího programu Staleté kořeny.  Na obraze lípy, našeho národního stromu, si děti připomněly kořeny naší vlasti, kořeny, z nichž vyrůstá i současnost. Strom žáci dotvářeli a postupně tak odkrývali osobnosti a hodnoty naší země, tradice i to, co je důležité, abychom neztratili svou identitu.

            Nechyběla ani legrace, děti měly hodně prostoru vyjádřit svůj vlastní názor, pracovaly ve skupině nebo si zahrály hru.

Co se dětem na programu líbilo?

•  trochu jinak, netradičně podané

•  že to nebyla přednáška, kde jen sedíte a posloucháte

•  že jsme se mohli zapojit, hry

•  zábavné

•  smajlíci

•  závěrečný osobní příběh z letiště

Co  si žáci zapamatovali, co je oslovilo?

•  že máme strašně dlouhou historii, hluboké kořeny

•  máme velice rozmanitou a krásnou zemi

•  že máme pevné kořeny

•  T. G. Masaryk uměl v 80 letech stojku

•  zjistil jsem, co si o nás myslí ostatní národy

            V oslavách budou moci pokračovat učitelé i děti se svými rodiči. 28. října, na Den vzniku samostatného Československa, se můžeme sejít v církvi Elim na sváteční bohoslužbě. Poté zasadíme lípu století. Snad tu přetrvá dalších 100 let. Co si bude příští generace vyprávět o té naší?  Budou hodnoty Pravda – Víra – Svoboda – Důstojnost stále živými kořeny?

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-10-23

Žáci na statku

Pátek 12.10.2018 byl pro 1. a 2. třídou ve znamení zvířátek. Vlakem jsme se dojeli podívat na dobešický statek, kde jsme měli možnost prohlédnout si krávy, telátka, prasata a selátka, kozičky, ostříhané ovce, koně, slepičky a další zvířata. Zvířátka jsme poznávali jako hmatem, tak také podle čuchu. Pro mnohé děti šlo o jejich první setkání s hospodářskými zvířaty. Počasí nám k výletu také přálo, a tak jsme si společně užili krásný říjnový den a připomněli si tak také nedávný den zvířat. Těšíme se, až se na statek zase jednou vrátíme!

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-10-15