Základní škola Cesta


Aktuality


Cesta na prázdniny vedla na Řežabinec

Tradiční Cesta na prázdniny určená budoucím i současným školákům ZŠ Cesta byla naplněna ptačím zpěvem a sluncem.  První zážitky jsme čerpali již před nástupem do vlaku – na nádraží roztomile krmily vlaštovky svá mláďata. 

Průvodci po řežabinecké rezervaci se nám stali ornitologové a kroužkovatelé Jiří Šebestián (Prácheňské muzeum) a Jiří Pykal (AOPK). Ti nás provedli kolem sítí, ukázali kroužkování ptáků a vysvětlili jeho význam, při pozorování z rozhledny určovali ptačí druhy a pověděli nám spousty zajímavostí z ptačí říše. Děti si mohly projít stanoviště s úkoly o ptactvu – skládaly puzzle, psali ptačím brkem, odhadovali hmotnost našeho nejmenšího ptáka apod. Zájemci pak pokračovali prohlídkou Špejcharu v Ražicích.

Večer nás svou prezentací o ptácích ve městě nadchl Jiří Šebestián podruhé. Děkujeme oběma zoologům za jejich čas a ochotu podělit se o své znalosti s ostatními

Další fotky naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-06-19

Týden udržitelnosti

Od 30. května byl po Evropě připomínán Týden udržitelného rozvoje (TUR). Školy, letos již po několikáté, měly možnost svými aktivitami ke kampani TUR přispět.

Jsme školou, která se shoduje se základním principem udržitelnosti:  „Každý dobrý hospodář ví, že se o svůj statek má starat tak, aby z něj mohly žít i jeho děti.“ Snažíme se tedy i naše žáky učit odpovědnosti za Stvoření a „spravovat naše přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás“. A tak jsme se rádi k akci a myšlence TUR přihlásili.

Ve škole zazněla ranní slovíčka s etickým a duchovním odkazem na dobré hospodáře propůjčené planety Země. Žáci okusili, jaké je to být „sedmou generací“, na které se nedostávají zdroje, hledali východiska a možnosti osobního zapojení: odpovědnosti či odmítnutí nepřijatelného chování („v tom já nejedu“) a jeho nahrazení etičtějším (udržitelnějším) jednáním.

Teoretickou rovinu odpovědnosti jsme se snažili přenést i do praktického života. V rámci hodin chemie a biologie jsme vyráběli ekologickou variantu pracího gelu (mýdlový sliz), besedovali o jídle z blízka, prolínání ekonomické a politické moci s negativními dopady na ekologické a sociální podmínky života třetího světa.

Část aktivit se prolínala s ukončováním projektu EDUGARD (vzdělávání v zahradě), na kterém se podíleli zejména vyšší ročníky. Ti strávili nemálo času venku, v okolí školy a na zahradě, kde se nejen věnovali se tématu rozmanitosti přírody v souvislosti s léčivými bylinami, ale též přiložili ruku k dílu a sami některé léčivky vypěstovali.

V tomto čase též 1., 2. a 9. třída absolvovala školu v přírodě (ekopobyt) s výběrem ekologických výukových programů.


autor: Miriam Sulková  2018-06-11

Krajské kolo branné soutěže

V pátek 25. května se dvě družstva žáků 5. a 9. třídy zúčastnila krajského kola branné soutěže,  kam postoupili ze soutěže  Prácheňské přebory. Soutěž se konala na Výstavišti v Českých Budějovicích pod záštitou Armády ČR. Za krásného počasí mohli v mnoha různých disciplínách poměřit své síly s žáky základních a několika středních škol  jihočeského kraje. Celé soutěže se zúčastnilo 18 pětičlenných družstev.

V první části programu se soutěžící mohli interaktivně seznámit s bojovou technikou a zbraněmi. To ocenili převážně chlapci, jejichž dětským snem bývá stát se jednou vojákem. Mít možnost nastoupit do obrněného vozidla nebo si obléknout  vojenskou výzbroj nadchlo nejednoho žáka.

Ve druhé části již probíhala samotná soutěž v jednotlivých dovednostech. Nejprve museli všichni soutěžící vyluštit šifru a poté celkem na 15 stanovištích plnili nelehké úkoly. V prostorách českobudějovického Výstaviště jste mohli zahlédnout v  neustálém pohybu skupiny dětí, které se snaží ošetřit raněného, vyluštit zprávu v morseovce, hodit co nejdál granátem, překonat na raftu vodní plochu, vyřešit hlavolam, pracovat s buzolou, určit světové strany, překonat lanovou překážku a  mnoho dalšího. Všechny úkoly vyžadovaly určitou dovednost  a spolupráci a žáci se je snažili splnit za co nejkratší dobu.

Po ukončení soutěže byl pro všechny připraven chutný oběd  a pak již jen stačilo vyhlásit výsledky.  Sice jsme medaili nezískali, ale i tak jsme si den na čerstvém vzduchu a v pohybu užili. Oceňujeme celkovou připravenost a organizaci soutěže a družstvu, které postoupilo do celostátního kola, držíme palce!

Další obrázky naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-05-29

Jarní schůzky Objevitelů

Sotva se oteplilo, sluníčko nás vytáhlo ven. Nejprve jsme se, v rámci akce Ukliďme svět, podíleli na zvelebování okolí školy, následně jsme vyšli hledat první kvítky jarních rostlin. A že jsme jich našli! Bylo jich více než 20 a ani se nám nevešli na fenologický strom, který nám nakreslili třeťáci. V knihovně jsme shlédli výukové video k záchranným stanicím, z nichž jsme jednu již loni navštívili (ZS Makov). Zkoušeli jsme psát tajným písmem. Pomohli jsme druhostupňákům s realizací projektu EDU-GARD: vyrobili levandulové pytlíčky i levandulový cukr. Na palačinkách nám moc chutnal.  Jen poznávačka stromů „nevyšla“ – radostně se zvrtla v hrátky v pískovišti připraveném na městkou slavnost. Čeká nás pár posledních schůzek, z nichž bude atraktivní dlouho slibovaná návštěva Zvířátkova a závěrečné překvapení.

Více fotografiíí naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-05-14

Prácheňské přebory

Dne 3. května jsme se stejně jako loni zúčastnili cyklistické a branněbezpečnostní soutěže,  která se konala na motokárovém okruhu Autoklubu Hradiště. Tentokrát jsme soutěžili v šestičlenných  družstvech rozdělených do dvou kategorií na mladší a starší žáky. Loni se nám velice dařilo a byli jsme zvědaví, zda vítězství obhájíme i letos.

Všechny družstva postupně obcházela stanoviště a  žáci plnili úkoly z branné výchovy: hod granátem, střelba ze vzduchovky na cíl, orientace v mapě a prostoru, řešení krizových situací (evakuace, dopravní nehoda, požár, black out.). Ve druhé části proběhl samotný cyklistický závod jednotlivců. Každý se snažil být v cíli první a žáci, kteří zrovna nesoutěžili, své spolužáky alespoň povzbuzovali pokřikem. Odpoledního vyhlášení  výsledků jsme se nemohli dočkat. A naši žáci opět nezklamali. V branné části se žáci páté třídy v kategorii mladších žáků umístili na prvním místě a deváťáci ve své kategorii získali druhé místo. V cyklistických závodech se nám podařilo získat celkem 13 medailí.

 Všem účastníkům gratulujeme a zaslouží si pochvalu.

Podrobnější výsledky žáků ZŠ Cesta:

Hodnocení branné části:

kategorie mladší žáci:  1. místo:  ZŠ Cesta,  tým žáků 5. třídy

kategorie starší žáci: 2. místo: ZŠ Cesta,  tým žáků 9. třídy

Cyklistika po ročnících:

ročník 2010

dívky: 1. místo: Zuzana Pfeilerová, 3. místo Magdaléna Gábiková

chlapci: 3. místo: Jiří Sulek

ročník 2009

dívky: 1. místo: Emílie Jarošová, 2. místo: Dora Babáková, 3. místo: Eliška Šťáhlavská

chlapci:  2. místo Filip Červenka, 3. místo: Matyáš Vaverka 

ročník 2008

dívky: 1. místo Hana Pfeilerová,  

ročník 2007

chlapci: 1. místo Nikola Jaroš 

ročník 2003

dívky: 2. místo Bára Houšková

chlapci: 2. místo Michal Pešička 

ročník 2002

dívky: 1. místo: Petra Fořtová 

​     Více fotografií naleznete zde.

 


autor: Miriam Sulková  2018-05-04

Návštěva z USA

V týdnu od 3. do 9. dubna jsme na naší škole měli příležitost potkávat milou návštěvu, paní Dianu Guetig, dlouholetou učitelku na Základní škole Ambleside Colorado v Denveru. Diana se zúčastnila školního výletu a spolu  s 5.  – 9. třídou navštívila město Tábor, které ji uchvátilo svou krásou.

V průběhu celého týdne navštěvovala třídy a podílela se na výuce. Všichni žáci měli příležitost slyšet rodilou mluvčí a otestovat si své znalosti anglického jazyka. Někteří žáci z řad prvňáčků se na oplátku snažili Dianu naučit několik českých slov.  Žáci deváté třídy se rozhodli s milou návštěvou strávit čas nejen ve škole, ale dopřát si i  gurmánský zážitek.   Společně s Dianou, a především bez českého pedagogického dozoru J,  vyrazili na večeři do Kozlovny.  Všichni konverzovali, co jim vědomosti stačily, a večer si náramně užili.

Pro učitele, rodiče a zájemce byla připravena beseda o školství v USA s následnou diskusí. Setkání bylo přínosné jak pro učitele, tak i rodiče.

V pátek při ranním slovíčku jsme společně zpívali oblíbenou píseň: Open the eyes of my heart, Lord. Píseň Diana zpívala do mikrofonu a my jsme tak mohli slyšet její krásný hlas. 

Můžeme říct, že návštěva se vydařila  a těšíme se na další setkání.

​Více fotografií naleznete zde.

 


autor: Miriam Sulková  2018-04-10

Voda ve škole

Ke konci března si žáci  5. a 9. třídy v tematicky zaměřených hodinách připomněli Světový den vody (23.3). Dotkli se témat - voda v krajině a voda jako součást organismů, získávání pitné vody a její nedostatek zejména v zemích třetího světa, znečišťování vody, potřeba její ochrany a odpovědné spotřeby. Zkusili si postavit akvadukt, i v nádobách nosit vodu, kterou spotřebují za jeden den či získat vodu z rašeliníku. Téma vody nás však bude výukou i životem provázet až do konce školního rok.


autor: Miriam Sulková  2018-04-09

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve škoním roce 2018/2019

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

Přijatí žáci:

1KP46

MLUHZ

G1KDN

5ZIUM

ZAJHP

HEPAU

DEJWE

2APUO

15YQS

63V6M

X9TT7

UWPS4

243SV

IIBVQ

8NEFG

 

Nepřijatí žáci - náhradníci:

U8DXA

OA92B

T78MK

DTF5N

PX0O2

TP3DL

DGF4R

Žádosti o odklad: 

2DA5H

7K6U2

3ELD3

EX679

HT6SY

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 5. 4. 2018 na webových stránkách školy: www.zscesta.cz

V Písku dne 5. dubna  2018                                       Ing. Richard Váňa, ředitel ZŠ Cesta

 

Výsledek zápisu je ke stažení zde.


autor: Miriam Sulková  2018-04-05